Ukrán önkormányzati delegáció látogatása Magyarországon

2023. 04. 25. | TÖOSZ hírek

Az ukrán helyi és regionális önkormányzatok küldöttségének tagjai a Bizalom hídjai 2.0 - "Bridges of Trust" kezdeményezés keretében érkeztek Magyarországra, ahol április 25-én látogatást tettek a TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban. A delegáció látogatást tett Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatánál, ahol sikeres projektekről, jó önkormányzati gyakorlatokról hallottak előadásokat. Ezt követően a programban résztvevő három magyarországi partnertelepülésre - Bácsalmásra, Budakeszire és Pápára - látogattak a küldöttség tagjai annak érdekében, hogy gyakorlati tapasztalatokat cseréljenek a helyi önkormányzatok működését érintően. 

A program keretében a TÖOSZ székházában került sor az ukrán delegáció első találkozójára a magyar városok képviselőivel.

Üdvözlő beszédében dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatást adott a magyarországi önkormányzati rendszerről, valamint a TÖOSZ működéséről. A főtitkár elmondta, hogy a tanulmányút a felek számára lehetőséget nyújt egymás megismerésén túl az önkormányzati rendszerek és azon belül is a bevételi-kiadási potenciálok összevetésére, az ukrán önkormányzati rendszer reformjának elemzésére, és a közös stratégiai pontok felderítésére, amely keresztül még inkább kiteljesedhet a háború sújtotta Ukrajna megsegítése.

Ezt követően dr. Gyergyák Ferenc tájékoztatta a delegációt a magyarországi önkormányzati rendszer felépítéséről a helyi önkormányzatok szemszögéből. Elmondta, hogy a helyi önkormányzatok mellérendeltségi viszonyban dolgoznak, község, város ás főváros hármas tagoltságban. Kiemelte, hogy települések feladatellátási kötelezettsége lakosságszám arányosan változik. Hangsúlyozta, hogy a nyolc hazai önkormányzati szövetségből a TÖOSZ rendelkezik a legnagyobb számú tagsággal. Ismertette a delegációval a TÖOSZ szolgáltatásait, amelyek közül kiemelte az egyeztetési fórumokon való részvételt és az egyeztetési feladatokban történő aktív munkát a települései önkormányzatok érdekében.

Olga Ivanova az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR) projektmenedzsere tájékoztatást adott arról, hogy a CEMR 1951-es megalakulása óta mára 40 országból 60 különböző szervezet alkotja a tagságát. Elmondta, hogy a CEMR működési területét 2 pillér alkotja, amelyek közül az szervezet az európai politikára gyakorolt befolyásoló szerepét említette elsőként. Ebben a pillérben szakértői csoportokkal dolgoznak együtt, annak érdekében, hogy sikeresen tudjanak ajánlásokat adni a különböző szakpolitikákban. A munkaterület második pillére, hogy fórumot biztosítsanak a vitáknak és a legjobb európai önkormányzati gyakorlatok megismerésének annak érdekében, hogy azokat a csatlakozott önkormányzatok minél hatékonyabban ültethessék át a saját gyakorlataikba.

Megemlítette, hogy a CEMR a stratégiai alapja 4 területre terjed ki, az állampolgárság, a klíma és környezetvédelem, a területek, és a nemzetközi partnerkapcsolatok területére. Informálta a résztvevőket a CEMR struktúrájáról, szervezeti rendszeréről és rendjéről, és számot adott a legfontosabb projektjeikről, többek között a „Bizalom Hídjai 2” projektről. Ennek a keretén belül a legfontosabb témakör az ukrán települések rekonstrukciója, a segítő partnerkapcsolatok megtalálása a háború utáni újjáépítéshez, valamint a nemzetközi tapasztalatcserékre való törekvés előmozdítása.

A CEMR támogatja a partnerséget, igyekszik előmozdítani a települések képességeit kutatási felületek nyújtásával, és fő feladatának tartja a kommunikációt valamint az átlátható működést is. A szervezet működésével több célt kíván elérni, amelyek között említette a szolidaritás, partnerség, képesség növelés, a csatlakozott projektek támogatása. 

Az Ukrán Városok Szövetségét (AUC) Nataliya Lazarenko képviselte, aki elmondta, hogy az AUC nemzeti szervezet, több, mint 1000 taggal működik, a csatlakozott önkormányzatok a lakosság 90%-át képviseli. Fő feladatuk, hogy együttműködve a kormányzattal, az elnöki hivatallal és a területi szervezetekkel képviseljék az ukrán teleülések érdekeit. A szervezet 20 éve tagja a CEMR-nak. Párbeszédre törekszenek abban a 15 tematikus szekcióban, amiben képesek befolyásolni az országos politikát, tekintettel arra, hogy őket tekintik a helyi önkormányzatok szószólóinak. Így nagy szerepet vállalnak jogszabályok kidolgozásában és véleményezésében, információt szolgáltatnak nemzeti és nemzetközi színtereken.

Tájékoztatott a 2015 óta folytatott önkormányzati reform állomásairól, amelyet a háború többször átrajzolt, de amelyek a decentralizáció irányába folynak. Az AUC különböző stratégiák kidolgozásában is vezető szerepet vállal, jelenleg fő területek a háború kihívásainak kezelése, amelyek közül kiemelte a több, mint 10 millió lakos megsegítését, akik a háború okán veszítették el az otthonaikat. Segítséget nyújtanak a civilek védelmében, az óvóhelyek építésében, sőt a visszatérő állampolgárok elhelyezésében is. Erőforrásokat biztosítanak az oktatás-nevelés területén, az egészségügy, kultúra, terület, településrendezés, infrastruktúrák kezelésében is.  Végezetül néhány megrázó felvételt mutatott be delegációnak a háború kezdete óta eltelt időszakból.

A delegáció a továbbiakban Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata meghívásában részt vett az ún. okosóvoda és működő passzívház bemutatón annak érdekében, hogy a kerületi jó gyakorlat a későbbiekben felhasználható legyen az ukrán településeken is.

A későbbiekben a részvevő települések több tématerületen is együttműködnek, a három magyarországi település fogadja a részvevőket. Bácsalmás és Byshiv település képviselői az elpusztított infrastruktúrák újjáépítése, a hulladékkezelés, ivóvíz ellátás kérdésben folytatnak megbeszéléseket, Budakeszi Város és Orzhytia település képviselői a közüzemi berendezések hasznosítása, háztartási szilárd hulladék felhasználása ivóvíz ellátás és kezelés témakörét járják majd körül, míg Pápa város és a Lebedyn-i képviselők a fenti témákon kívül megbeszéléseiken érintik majd az egészségügyi szektor revitalizációjának módjait, többek között a pszichológiai támogatás lehetőségeit.