A TÖOSZ küldöttgyűlési szabályzata a "Köllner Ferenc-emlékdíj" átadásáról

A TÖOSZ 2/2000. (III. 29.) számú küldöttgyűlési szabályzata a "Köllner Ferenc-emlékdíj" átadásáról

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége rendkívüli küldöttgyűlése - a Szövetség Alapszabálya 16. n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 30/1999. (X. 13.) számú határozatával döntött a „Köllner Ferenc – emlékdíj” alapításáról. A díj alapításával és adományozásával a Szövetség rendszeresen meg kíván emlékezni a TÖOSZ alapító főtitkáráról, dr. Köllner Ferencről, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar önkormányzatiság kialakításában és hazai érdekképviseletében.

I. Az emlékdíjról

1. (1) A Szövetség KÖLLNER FERENC – EMLÉKDÍJ elismerést alapít.[1]

(2) Az emlékdíj adományozásának alapja a díjazásban részesített személy által az önkormányzatok érdekében tartósan végzett elismerésre méltó munka.[2]

(3) A díj[3] oklevélből és pénzjutalomból áll. A díj leírását a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) A díjból egy[4] kerülhet kiosztásra.

II. Az emlékdíj adományozásának rendje

1. (1) Az emlékdíjra[5] a TÖOSZ- tag önkormányzatok tisztségviselői és képviselő-testületi tagjai tehetnek írásos és indokolt javaslatot.

(2) A javaslatokat legkésőbb minden év május 31-ig lehet eljuttatni a TÖOSZ titkárságára.

(3) Az emlékdíjra vonatkozó javaslattételre szóló felhívást a TÖOSZ lapjában, az ÖNkormányzatban kellő időben közzé kell tenni.

2.[6] (1) Az emlékdíj odaítélése az elnökség hatáskörébe tartozik.

(2) Az emlékdíjak minden év szeptember 30-án, az önkormányzatok napján ünnepi keretek között kerülnek átadásra.

(3) Az adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.

(4) Az emlékdíjat a Szövetség elnöke adja át és az indokolást ismertetni kell.

III. Záró rendelkezések

1. (1) Az emlékdíjban részesített személyekről a TÖOSZ titkársága nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás jelen szabályozás 2. számú mellékletét képezi.

(3) Az emlékdíjjal járó költségeket a Szövetség éves költségvetésében biztosítja.

(4) A szabályozás széleskörű megismertetéséről a főtitkár gondoskodik.


Budapest, 2000. március 29.

 

                                                                  Dióssy László                  dr. Zongor Gábor
                                                                     elnök                                főtitkár[1] Módosította a 7/ 2005. (IV. 26.) számú küldöttgyűlési határozat

[2] Módosította a 7/ 2005. (IV. 26.) számú küldöttgyűlési határozat

[3] Módosította a 7/ 2005. (IV. 26.) számú küldöttgyűlési határozat

[4] Módosította a 7/ 2005. (IV. 26.) számú küldöttgyűlési határozat

[5] Módosította a 7/ 2005. (IV. 26.) számú küldöttgyűlési határozat

[6] Módosította a 7/ 2005. (IV. 26.) számú küldöttgyűlési határozat