A TÖOSZ tagság jellemzői és előnyei

Alapfilozófia

A TÖOSZ alapfilozófiája döntően abban tér el más érdekszövetségekétől, hogy a hangsúlyt az önkormányzatok általános, közös érdekképviseletére helyezi, és csak ezekre alapozva tartja reálisan érvényesíthetőnek az egyes önkormányzatok vagy önkormányzat-típusok (község, város, nagyváros, megye) érdekeit. Számol azonban azzal is, hogy az egyes önkormányzat-típusok érdekei adott ügy kapcsán eltérhetnek egymástól, így a szövetség egységes szervezetén belül önálló jogi személyként működhetnek a községi, városi, és megyei kamarák. A TÖOSZ érdekképviseleti munkáját a vezető testületeken túl a megyei tagozatok, a szakterületeket gondozó tanácsnokok és a polgármesternői tagozat, valamint közigazgatási szakmai szekció segítik.

A TÖOSZ önálló, önfenntartó szervezet, amelynek tagja lehet minden olyan önkormányzat, amely az önkéntesség, a tagok jogegyenlősége, a szolidaritás, a konszenzusra való törekvés, a közös teherviselés, a jövőre orientáltság, a szakszerűségre való törekvés, a jó értelemben vett pragmatizmus, a szövetségi tevékenység pártsemlegességének tiszteletben tartása mellett a fent megjelölt célok elérése érdekében az alapszabályban részletezett demokratikus módon kíván együttműködni.

A TÖOSZ alapfilozófiájának helyénvalóságát bizonyítja, hogy több mint két évtizedes tevékenységével jelentősen hozzájárult a demokratikus hatalomgyakorlás mindennapi elsajátításához, a központi hatalom és a mindenkori kormány kontrolljához, a közösségi, helyi erőforrások erősítéséhez, a civil szféra rangjának emeléséhez, a személyek, szervezetek, közösségek közötti hazai és nemzetközi partneri kapcsolatok szélesítéséhez.

A TÖOSZ a társadalmi tőke sajátos, közvetítő és közreműködő megnyilvánulási formája, a helyi autonómia kiteljesedésének és erősítésének erjesztője, a magyarországi önkormányzatiság egyik szervezett szereplője és képviselője.

A TÖOSZ tagság előnyei

A TÖOSZ pártpolitikától független önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet, amely folyamatosan a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi szervekkel és törekvésekkel szemben, ugyanakkor együttműködésre kész szakmai szervezet, amely partnerségi kapcsolatai révén naprakész és friss aktuális önkormányzati információkkal rendelkezik, és ezt igyekszik megosztani tagjaival is. A TÖOSZ tagsággal az érintett önkormányzat egy együttműködő, a felmerülő gyakorlati kérdésekre megfelelő megalapozottságú választ adó szakmai szervezet részesévé válik.

A TÖOSZ a tagjai által fizetett tagdíjakból, és egyre inkább pályázati kiírásokon elnyert támogatásokból gazdálkodik. Az éves tagdíj mértéke 20Ft/lakos, amelyből 10 Ft az érdekképviseleti munkához, míg 10 Ft a szolgáltatási tevékenység végzéséhez nyújt támogatást.

A TÖOSZ folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét, azonban a legfontosabbak és a tagok körében a legnagyobb népszerűségnek a következők örvendenek:

 • Önkormányzati Forró Drót: bármilyen önkormányzatokat érintő jogi ügyben állnak munkatársaink a tagjaink rendelkezésére;
 • Nemzetközi kapcsolatok: külföldi önkormányzatokkal való együttműködések elősegítése, partner-közvetítés testvérvárosi vagy közös pályázati tevékenységhez;
 • Konferenciák, tanulmányutak: saját szervezésű, ill. társszervezőként számos szakmai kezdeményezésben részt vesz a TÖOSZ. Ezeken a konferenciákon a tagok ingyenesen vagy kedvezményesen vehetnek részt;
 • Polgármester Akadémia képzési programjainak szervezése, településvezetők és képviselőtestületi tagok számára;
 • Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyének szervezésével a konkrét jó tapasztalatok bázisának létrehozatala, az egymástól való tanulás elősegítése céljából;
 • Jó önkormányzati megoldások és példák felkutatása, bemutatása, ajánlása. A kiérlelt megoldásokat az un. JÓTÁR füzetek sorozatban jelentetjük meg és tesszük közzé. A szakmai programokban akár a polgármester, akár a jegyző, illetve önkormányzati munkatárs személyes közreműködésére is van lehetőség;
 • Önkormányzati szakkönyvtár működtetése a Titkárság székhelyén, amelyben vidéki önkormányzati vezetők találkozási és tanácskozási lehetőségeinek megteremtése;
 • eHírlevél: aktuális információkat heti rendszerességgel elektronikus úton is eljuttatjuk tagjainkhoz;
 • honlap: folyamatosan közzé tesszük híreinket, illetve elektronikus könyvtár és adatbázis is elérhető a honlapunkon;
 • ÖNkormányzat című negyedéves szakmai folyóiratunkban folyamatosan tájékoztatjuk az önkormányzati közvéleményt a legfontosabb kérdésekről, történésekről;
 • Gazdasági szereplők ajánlatainak véleményezése, a tag önkormányzatok részére kedvezményes szolgáltatások közvetítése;
 • Általános önkormányzati problémát megjelenítő egyedi ügyben való eljárás.

A TÖOSZ tevékenységét sokrétű és sokoldalú hálózati tevékenysége révén látja el, amelyben a tag önkormányzatok vezetői, képviselői személyes aktivitásuk révén válhatnak a magyar önkormányzati rendszer alakítóivá, fejlesztőivé.

Bízunk benne, hogy a jelenlegi tagjainkhoz újabb önkormányzatok is csatlakoznak Magyarország legtöbb, a települési önkormányzatok felét magába foglaló érdekvédelmi szervezetébe.