2020. november 25. LÖGY prezentációs döntő (online)

Rendkívüli időket élünk, és abbanmindenki egyetérthet, hogy új korszak kezdődött a koronavírus járvány terjedésemiatt. Jóslatok születnek a közeli, távoli jövőre nézve; az azonban bizonyos,hogy az önkormányzatok számos újfajta kihívással szembesülnek, és még újabbakjönnek. Az is biztos, hogy az innováció és a helyi közszolgáltatások fejlesztése,a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobbjelentőséget nyer.

A Legjobb ÖnkormányzatiGyakorlatok program Irányító Bizottságában résztvevő szervezetek:Belügyminisztérium, e- Demokrácia Alapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma,Homo Oecologicus Alapítvány, Innovációs és Technológiai Minisztérium,Kisvárosok Szövetsége, Magyar Faluszövetség, a Magyar ÖnkormányzatokSzövetsége, Országos Polgárőr Szövetség, Települési Önkormányzatok OrszágosSzövetsége. Ez a szakmai grémium a 2020-as pályázati kiírással és onlinetudásprogrammal is arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy használják felegymás innovációit; tanuljunk egymástól, gondolkodjunk közösen a közös célokérdekében.

Ezúton meghívjuk Önt a programprezentációs döntőjére és eredményhirdetésére, amelyre a fenti időpontbanonline kerül sor. A meghirdetett négy témakörben versenyeznek azok azönkormányzatok a díjakért, amelyek túljutottak a kétlépcsős értékelésirendszeren és leginkább megfelelnek a program feltételeinek. 27 pályázatotkaptunk idén, valamennyi remek innovációt tartalmazott. A döntőbe azonban aszigorú kritériumrendszer alapján kerültek a jó gyakorlatok.

A végső megmérettetés a programhagyományai szerint egy prezentációs döntő, amiben minden önkormányzatnak 10perc alatt kell bemutatnia és meggyőznie a szakmai közönséget a jógyakorlatának az eredményeiről.

A téma vezető kormányzatiszakértőinek előadásával szeretnénk még vonzóbbá és tartalmasabbá tenni aszakmai napunkat.

Érdemes végighallgatni és nézni,hiszen értékes különdíjakat fogunk kisorsolni a nézők között, akik szavaznak azáltaluk legjobbnak tartott jó gyakorlatra: ki érdemli a közönségdíjat, aprogramban meghirdetett díjakon felül.

 http://xn--tosz-5qa.hu/uploads/L%C3%96GY2020/konferencia-megh%C3%ADv%C3%B3-invitation-BPP-2020%20(1).pdf?fbclid=IwAR1Umdf9lFIZYLuEDafS5VH9srtG58MpyhxOWfQ8f2tp7UIjs4xPuAvo31A

Regisztrálni itt lehet, a regisztrációt követően, a konferencia előtti napon küldjük ki az online konferencia Internetes címét:

https://forms.gle/v1XQBuafxw5n9Xnt9