A Polgármester Akadémia felépítése

A TÖOSZ Tudásprogramja

Polgármester Akadémia Tudásprogramja is megújult. Ahhoz, hogy a polgármesterek, önkormányzati képviselők jó döntéseket tudjanak hozni, megfelelő tudás szükséges. Az általunk kínált tudásprogram olyan kompetenciák, jó gyakorlatok elsajátításával ismerteti meg a résztvevőket, amelyek a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők mindennapi kihívásaira adnak válaszokat és segítenek abban, hogy a választott tisztségviselők minél jobban el tudjanak igazodni a társadalmi folyamatokban.

A Polgármester Akadémia felépítése

A megújult Polgármester Akadémia programja öt egymásra épülő állandó workshopot tartalmaz. Ezek mellett az éppen aktuális jogszabályi változásokra reflektáló időszerű workshopok is helyet kapnak a rendszerben.

Az öt  egymásra épülő és az aktuális workshopok olyan tudással, jó gyakorlatokkal ismertetik meg a résztvevőket, amelyek egy polgármester mindennapi kihívásaira adnak válaszokat.

A képviselő-testületi tudásprogram olyan kérdésekben segít együttgondolkodni, mint a képviselők felelőssége, döntési szerepköre; az önkormányzat stratégiai tervezési feladatainak hatékonyabbá tétele, a lakossággal való kapcsolattartás formái, a közszolgáltatások megszervezésének lehetőségei, esetlegesen a hivatal és képviselők együttműködésének erősítése.

Az eredményes közszereplés, hatékony kommunikáció workshop egy személyes készségfejlesztésre épülő, interaktív, gyakorlatorientált műhelymunka.

Az innovatív vezetői workshop megerősíti a polgármestereket a vezetői készségeikben, segíti a közszereplést és a stratégiai tervezést, motivációs technikákat, közösségi tervezési eszközöket ismertet meg, eligazít a modern infokommunikációs eszközök használatában. Módszereket ad a közösségi konfliktuskezelés és a társadalmi részvételi formák kiválasztása, alkalmazása terén. Ismereteket bővít a helyi szolgáltatások megszervezésének hatékonysága érdekében.

Az esélyegyenlőségi workshop egyrészt önkormányzati vezetői kompetenciákat, másrészt esélyegyenlőségi programtervezést fejleszt, kiemelt fókusszal arra, hogy mit tehet egy önkormányzat a nagyobb egyenlőség érvényesüléséért a településen.

A konfliktuskezelési workshop olyan módszereket, technikákat ad át, amelyek segítik a településvezetőket abban, hogy mindennapi munkájuk során; a lakossággal, munkatársaikkal és partnereikkel való tárgyalási és konfliktushelyzetek során a felmerülő problémákat konstruktívan és eredményesen tudják megoldani.

Programjaink modulrendszerűek, erősen gyakorlatorientáltak, interaktívak, lehetőséget biztosítunk a polgármestereknek, hogy egymás települését megismerhessék.

A Polgármester Akadémia fő erénye a kapcsolatépítés, az egyre bővülő tudáshálózatunk kialakulása.

A programokra külön-külön is lehet jelentkezni, de ahhoz, hogy valaki akadémiai tag lehessen, ahhoz minden képzésünket el kell végeznie.