Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (a továbbiakban: TÖOSZ) weboldalainak (a továbbiakban: honlap) megtekintésével Ön elfogadja a TÖOSZ által ezen az oldalakon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa honlapunkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog:

A TÖOSZ honlapja szerzői jogvédelem alá tartozik. A TÖOSZ honlapján található minden tartalom, különösen, de nem kizárólagosan a TÖOSZ által biztosított szoftverek, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. (a továbbiakban: TÖOSZ által szolgáltatott tartalom), a TÖOSZ tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak. A TÖOSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap-tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Felhasználási engedély:

A honlapon található "TÖOSZ" márkanév mind szöveges, mind ábrás formában (logó) a TÖOSZ tulajdonát képezi és védjegyoltalom alatt áll. A fentiekben megjelölt márkajelzések egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a TÖOSZ előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető jogi anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Felelősség kizárása:

A TÖOSZ honlapján található oktatási anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, így azokért nem vállal felelősséget semmilyen formában, különösen:

  • az anyagok minőségéért,
  • az anyagok tartalmáért, oktatott tudásanyagért, az átadott információk valódiságáért,
  • a kurzusok semmilyen tartalmáért, amelyet magukban foglalnak,
  • a kurzusok tartalma átirányíthat más oldalakra, amik tevékenységért, adatvédelméért sem vállal felelősséget a TÖOSZ, minden felhasználó saját maga köteles tájékozódni, hogy hol ér véget a TÖOSZ felülete,
  • a weboldal, applikáció zavar- és hibamentes működéséért.

Információk gyűjtése és felhasználása:

A honlap látogatója tudomásul veszi, a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a TÖOSZ ügyfelének (a továbbiakban: ügyfél) tekintendő akkor is, ha egyébként a TÖOSZ szolgáltatását nem veszi igénybe. A TÖOSZ tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlapot alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt, néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges lehet. A TÖOSZ ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve ügyfél hozzájárulása esetén saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés és az előfizető tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 1071 Budapest, Damjanich u. 44. 3/1. és az toosz@toosz.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a TÖOSZ.

Adatvédelem:

Azzal, hogy a TÖOSZ részére bármely személyes adatát akár a honlap űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a TÖOSZ a fentiekben meghatározott módon és terjedelemben a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezelje.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett kezeli.

A TÖOSZ kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

Linkek:

A honlapon megtalálhatóak más cégek honlapjainak linkjei. A TÖOSZ nem felelős más honlapok titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Az itt található adatkezelési és titoktartási nyilatkozatok csak a TÖOSZ honlapjára vonatkoznak.

Biztonság:

A TÖOSZ minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Jogviták:

A jelen felhasználási feltételek alkalmazásából, illetve a honlap felhasználásból eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.


Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége