Önkormányzati forró drót tanácsadó szolgálat

Az Önkormányzati Forró-Drót tanácsadó szolgálat célja , hogy rendszeres információt, szakmai tanácsot adjunk elsősorban a települési önkormányzatok hozzánk forduló tisztségviselői (polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők, körjegyzők), a képviselő-testület tagjai, a polgármesteri hivatalok alkalmazottai, az intézmények vezetői részére jogalkalmazói feladataik ellátásában, közösségi ügyeik intézésében, annak érdekében, hogy munkájukat eredményesebben, hatékonyabban végezhessék, illetve minél jobban eleget tudjanak tenni kötelezettségeiknek.

A kérdések többsége az önkormányzatok feladat- és hatáskörével, a megjelent jogszabályok értelmezésével kapcsolatosan érkezik, így különösen a köztisztviselők, közalkalmazottak jogviszonyával, a tisztségviselők és a munkavállalók juttatásával, a lakosság szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális ellátásával kapcsolatos törvények és rendeletek értelmezésével, gyakorlati alkalmazásával.

A Forró- Drót Szolgálatot tagönkormányzataink számára önkormányzatonként havi 8 ráfordított munkaóra erejéig ingyenesen biztosítjuk. Az ezt meghaladó munkaigényű szakértői tanácsadás munkadíja 10.000 Ft/óra + ÁFA.
Nem tag önkormányzatok részére a szolgáltatás díja  15.000 Ft/óra + ÁFA.

A nagyobb volumenű, bonyolultabb megítélés alá eső ügyekben történő tanácsadást a TÖOSZ Titkárság által kidolgozott konkrét megbízási szerződés alapján vállaljuk.

A Forró Drót Szolgálat levélben, illetve e-mail útján vehető igénybe.

A jogi tanácsadói szolgálattal Titkárságunkon az alábbi kollégák állnak rendelkezésükre:

dr. Kelő-Máté Johanna elnökségi titkár
E-mail: kelo[kukac]toosz.hu

Várjuk hívásaikat, kérdéseiket, a „Forró Dróton” állandóan vonalban vagyunk!