Felhívások

2024.06.28.|Felhívások

FELHÍVÁS

a TÖOSZ kitüntetéseinek 2024. évi adományozására vonatkozó javaslattételre

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése attól a céltól vezérelve, hogy a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában a TÖOSZ-ban kifejtett kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket, szervezetüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen és utókor elé, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kitüntetéseiről szóló 1/2018. (V. 29.) Küldöttgyűlési Szabályzatában szabályozta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által adományozható díjakat és azok adományozási rendjét.

Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazandó személyekre, szervezetekre.

Javaslatokat a következő díjak adományozására lehet tenni:

1. A KÖLLNER FERENC EMLÉKDÍJ-at a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője, önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ Titkárságának dolgozója kaphatja.

A díj alapja a díjazásban részesített személy által az önkormányzatok érdekében a Szövetségben 15 éven vagy annál hosszabb időn keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.

A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke vagy főtitkára tehet.

A Köllner Ferenc Emlékdíjból évente egy kerülhet kiosztásra. A Köllner Ferenc Emlékdíj oklevélből és egyedi tárgyjutalomból áll.

2. A TÖOSZ EMLÉKPLAKETT díjat a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője, önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ Titkárságának dolgozója kaphatja.

A díj alapja a díjazásban részesített személy által az önkormányzatok érdekében a Szövetségben több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.

A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke vagy főtitkára tehet.

A díjból évente legfeljebb három kerülhet kiosztásra. A díj oklevélből és emlékplakettből áll.

3. A TÖOSZ EMLÉKLAP díjat a Szövetség munkáját segítő szervezet kaphatja.

A díj alapja a díjazásban részesített szervezet által a TÖOSZ munkáját segítő több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.

A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke vagy főtitkára tehet.

A díjból évente legfeljebb kettő kerülhet kiosztásra. A díj oklevélből és emléklapból áll.

Az írásbeli javaslatokat 2024. július 31-ig lehet eljuttatni a TÖOSZ Titkárságára (elektronikusan a toosz@toosz.hue-mail címre, papíralapon a TÖOSZ 1406 Budapest 76., Pf. 50. címre küldve). Az írásbeli javaslat űrlapmintáját a TÖOSZ Titkársága kérésre e-mailben megküldi a javaslatot tenni kívánó személy részére.

A beérkezett írásbeli javaslatok közül a díjak adományozásáról az Elnökség legkésőbb a szeptemberi elnökségi ülésén dönt. Az eddig kitüntetésben részesültek névsora megtalálható a TÖOSZ honlapján (http://xn--tosz-5qa.hu/szovetsegunk/a-toosz/a-toosz-kituntetettjei-szabalyzatok/kituntetettek/).

                                                                                                                                   TÖOSZ Titkársága