TÖOSZ gondozásában megjelent kiadványok

Nyomtatott könyvek

 

2000

Csak az első lépés nehéz - a TÖOSZ könyve - Szerkesztette: Aczél Gábor és Zongor Gábor – Kiadó: TÖOSZ

 

2003

Vígvári András: Költségmegosztási technikák az önkormányzati társulásoknál - JÓTÁR, a TÖOSZ Módszertani Füzete 2003/1. Kiadó: ÖNkorPRess Kiadó Kft.

Dr. Futó Péter és Szeszler Zsuzsa: A településfejlesztési koncepció készítésének módszere az EU- ban és Magyarországon - JÓTÁR, a TÖOSZ Módszertani Füzete 2003/2. Kiadó: ÖNkorPRess Kiadó Kft.

Dr. Erika Steiner and Ida Darázs: The characteristics of the Hungarian local authority system and the municipal economic management (A magyar önkormányzati rendszer és pénzügyi gazdálkodás) - Szerkesztette: Aczél Gábor; fordította: Krausz Veronika - JÓTÁR, a TÖOSZ Módszertani Füzete 2004/2. Kiadó: ÖNkorPRess Kiadó Kft.

Ágh Attila, Rózsás Árpád, Zongor Gábor: Európaizálás és regionalizálás Magyarországon - Szerkesztette: Aczél Gábor és Kádár Krisztián - JÓTÁR, a TÖOSZ Módszertani Füzete 2004/3. Kiadó: ÖNkorPRess Kiadó Kft.

 

2009

Polgármester Akadémia jegyzetek

Önkormányzati (köz)pénzügyek

Konfliktuskezelés, viselkedéskultúra, protokoll

Az önkormányzati működés alapjai

A polgármester, mint a helyi önkormányzat képviselője a szerződéses jogviszonyban

Stratégiai településirányítás

A települési önkormányzatok stratégiai vezetése

Önkormányzati kommunikáció és hatékony időgazdálkodás

Tárgyalás technikák

Az önkormányzati jogalkotás alapjai

Pályázatok, közbeszerzés

 

2010

Dr. Steiner Erika – Farkasné Szabó Ildikó: Összefogással a közoktatás színvonalának emeléséért - JÓTÁR, a TÖOSZ Módszertani Füzete 2010/1. Kiadó: TÖOSZ Polgármester Akadémia Tapasztalatcsere program

Dr. Boda Boglárka – dr. Kovárik Erzsébet: Lépésről lépésre /Az út a munkához program megvalósításával kapcsolatos kezdeti jó gyakorlatok - JÓTÁR, a TÖOSZ Módszertani Füzete 2010/2. Kiadó: TÖOSZ Polgármester Akadémia Tapasztalatcsere program

Tóth Karolina – dr. Vadász Mária: Lehetőségek az orvosi ügyeletek hatékony működtetésére - JÓTÁR, a TÖOSZ Módszertani Füzete 2010/3. Kiadó: TÖOSZ Polgármester Akadémia Tapasztalatcsere program

Keil Szilvia: Geotermális Tapasztalatcsere Program - JÓTÁR, a TÖOSZ Módszertani Füzete 2010/4. Kiadó: TÖOSZ Polgármester Akadémia Tapasztalatcsere program

Zongor Gábor: A helyi önkormányzatok szervezete és működése / Háttéranyag önkormányzati képviselők számára – Polgármester Akadémia Önkormányzati vezetők képzése – TÖOSZ

Atkári János: Önkormányzati gazdálkodás

Pallai Katalin: Társadalmi részvétel 

Varga Kristóf - Győri Gábor: Demokrácia az önkormányzatokban

 

2012

Zongor Gábor: Legjobb önkormányzati gyakorlatok Magyarországon /Tanuljunk egymás-tól, avagy mérjük össze az összemérhetetlent – Kiadó: TÖOSZ

 

2013

Példát átadó gyakorlatok pályázata – Legjobb Önkormányzati gyakorlatok Programja – Szerkesztők : Zongor Gábor - Lüttmerdingné Balla Mónika – ÖnkorPRess Kiadó Kft.,

2014

A TÖOSZ önkormányzatokat segítő programjai – az Európa Tanács támogatásával

2015

A magyar önkormányzatok 25 éve / Visszaemlékezések, adatok és tények a magyar önkormányzatiság történetéből – Szerkesztette: Zongor Gábor - Kiadó: Szerif Kiadó Kft.

2017

Laki Ildikó - Szabó Tamás (szerk.): Agglomerációs várostérségi tanulmányok - Nagyvárosi, városi és települési dilemmák a 21. században, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - Homo Oecologicus Alapítvány Budapest, 2017


2019

Laki Ildikó - Szabó Tamás (szerk.): Kényszerpályák és lehetőségek: A községi igazgatás és feladatellátás dimenziói napjainkban (tanulmánykötet), Homo Oecologocus Alapítvány - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Budapest, 2019


2020

Dr. Barta Attila Ph.D.,dr. Gyergyák Ferenc LL.M.,Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona, Schmidt Jenő,dr. Steiner Erika, dr. Zongor Gábor Szerkesztő: dr. Gyergyák Ferenc A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK 30 ÉVE Tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből, Kiadó: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége