Nemzetközi kapcsolatok

„A magyar önkormányzatok szerteágazó nemzetközi kapcsolatokkal bírnak, amely a TÖOSZ alapelvei szerint fontos értéke a magyar önkormányzatiságnak. A nemzetközi példák, tapasztalatok mind hozzásegíthetik a helyi és regionális önkormányzatok vezetőit feladataik minél jobb és magasabb színvonalon való ellátásához és így a helyi közösségeknek is színvonalasabb közszolgáltatások és szélesebb helyi demokrácia jut osztályrészül.

A TÖOSZ számos ország önkormányzati szövetségével ápol kitűnő bilaterális kapcsolatot, számos sikeres és hasznos szakmai tanulmányutat szervezett és erre törekszik a jövőben is.

A magyar önkormányzati szövetségek megbízása alapján a TÖOSZ titkársága koordinálja a szövetségek nemzetközi feladatait.

 • Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CoE Congress): a 636 taggal bíró pán-európai politikai gyűlés több, mint 200.000 helyi és regionális önkormányzatot képvisel 47 európai országból. Szerepe a helyi és regionális demokrácia védelme, támogatása, a helyi és regionális kormányzás fejlesztése, és az önkormányzás erősítése. Különös hangsúlyt helyez a Helyi Önkormányzatok Európai Kartájának érvényesítésére. Támogatja a decentralizációs és regionalizációs folyamatokat valamint a határon átnyúló együttműködéseket a városok és települések között.
  A TÖOSZ titkársága biztosítja a magyar delegáció melletti titkári feladatok elvégzését. A magyar önkormányzati szövetségek javaslata alapján a magyar önkormányzatokért felelős miniszter delegálja a helyi és megyei választott képviselőket a Kongresszus magyar delegációjába (7 tag és 7 helyettes tag).
  Jelenlegi tagok: http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_en.asp?id=7
  A Kongresszus honlapja: http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp
 • Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR): Európa legrégebbi és legnagyobb szervezete, amely a helyi és regionális önkormányzati szövetségeket fogja össze 41 európai országból. 1951-es megalakítása óta a békés, egységes és virágzó Európa megteremtésén fáradozik, amelynek erős alapja a helyi és regionális önkormányzatokon nyugszik. A magyar önkormányzati szövetségek 1999 óta tagjai a nemzetközi szervezetnek, 2003 óta a Belügyminisztérium nyújt támogatást a szervezetben való részvételhez a tagdíj támogatásával.
  További információk: http://www.ccre.org/
 • Nemzetközi projektjeink
  A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a hagyományos önkormányzati érdekképviseleti, érdekérvényesítő tevékenysége mellett az elmúlt időszakban egyre szélesebb körben és mélységben foglalkozik az önkormányzatokat segítő programokkal. A TÖOSZ Titkárság számos pályázatot készített az elmúlt években és számos alkalommal siker koronázta a munkát. A hatékony menedzsment eredményeként sikeres projektjeink segítették polgármestereinket, képviselőinket, szakértőinket munkájuk tökéletesítésében. Ebben az önkormányzati tudást erősítő, átadó szolgáltatásban a TÖOSZ kezdetektől számíthatott az Európa Tanács szakmai támogatására, segítségére. Ugyanakkor a szövetség számos kétoldalú nemzetközi partneri együttműködése is hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzás, az önkormányzati vezetői munka számtalan területével összefüggésben tudjunk jó példákkal, másutt is megvalósítható jó megoldásokkal szolgálni az érdeklődő önkormányzatok számára.
  Összefoglaló kiadványunk megtekinthető (2014. december): ITT