MANORKA projekt -www.manorka.net

A projekt címe: „Önkormányzati kapacitás-építés norvég‐magyar együttműködéssel”

Weboldal címe: www.manorka.net

Rövid név: MANORKA (MAgyar NORvég KApcsolatok)

A projekt száma: HU11-0005-HU11-PP1-2013

A projekt időtartama: 2013. szeptember 25. – 2016. április 30.

Támogatást nyújtó szervezet: Norvég Alap (2009-2014) Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterület (nevesített projektek részeként)

Összköltségvetés: 1.408.962,53 euró

Projektgazda: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

Projektpartnerek:

Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS)

Életen Át Tartó Tanulásért Ügynökség Norvégiában/a Norvég Oktatási Minisztérium háttérintézménye – VOX

Belügyminisztérium (BM)

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Miniszterelnökség (ME)

Magyar Faluszövetség (MFSZ)

Kisvárosok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ)

Szövetség az Életen át tartó Tanulásért (SZETT)

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

A projekt céljai voltak:

  • a helyi demokrácia fejlesztése az önkormányzati szövetségek norvég-magyar tapasztalatcseréje és szakmai együttműködése által;
  • a nők szerepvállalásának erősítése a közéletben, a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése;
  • az önkormányzati tulajdonú cégek szerepének erősítése norvég tapasztalatcsere keretében;
  • önkormányzati közszolgáltatások színvonalának fejlesztése tapasztalatcsere programok és legjobb gyakorlatok gyűjtésével és terjesztésével;
  • önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítése a közigazgatási reform végrehajtása során.

A projektet a partnerek vezető testületeinek képviselőiből álló Értékelő Csoport (ÉCS) felügyelte, akik átlag hathavonta találkoztak egymással. A projekt operatív vezetését, a döntések meghozatalát a Menedzsment Bizottság (MB) végezte, amely partnerenként egy fő képviselő által.

Munkacsoport működött a járásokkal, az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsával (ÖNET) és a nők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsomagokban.

Az egyes szakmai munka csomagok tartalma volt:

1.: Menedzsment, koordináció és elszámolások készítése

2.: Értékelési Csoport működésével, felmérésekkel kapcsolatos költségek

3. Információ, kommunikáció és fenntarthatóság biztosítása – nyomtatott újság, cikkek, online média, záró-konferencia, reklám termékek

4.: Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése

A választott helyi női képviselők (5magyar és 5 norvég) csere-programja a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére irányuló legjobb norvég önkormányzati gyakorlatok megismertetésére, majd magyarországi pilotok végrehajtásával.

Esélyegyenlőségi tervezés terén legjobb gyakorlatok gyűjtése norvég tanulmányúttal. A tanulmányúton a legjobb önkormányzati gyakorlattal bíró önkormányzati szakemberek mellett a minisztériumok képviselőinek tapasztalatcseréjére is alkalom nyílt, hiszen a tanulmányút keretében workshopra került sor az esélyegyenlőség kormányzati-önkormányzati kezelésének összehasonlítására Norvégiában és Magyarországon.

5.: Önkormányzati szövetségek kapacitásépítése

- Az ÖNET és az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése norvég példák és szakértői támogatása mellett; minisztériumok, szakszervezet és szövetségek vezetőinek közös norvég tanulmányútja.

- Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ létrehozása egy budapesti ingatlanban, amely nyitva áll az önkormányzatok számára találkozók helyszínéül, tréning-helyszínként. Címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 44. III/1

- Önkormányzati tulajdonú cégek számára tapasztalatcsere a KS-en belül működő KS Bedrift példáján keresztül. SWOT elemzés készült az önkormányzati tulajdonú cégekről.

- Hatékonysági hálózatok / tapasztalatcsere programok, megfelelő adatok gyűjtésével a következő témákban:

A)           Falvak helyzete az új önkormányzati rendszerben –szakmai tapasztalatcsere (hatékonysági hálózat norvég módszer adaptációjának lehetősége) norvég önkormányzatokkal, legjobb gyakorlatok felkutatása. Vezető partner e témában az MFSZ.

B)           Idősellátás, házi segítségnyújtás: szakmai tapasztalatcsere (hatékonysági hálózat norvég módszer adaptációjának lehetősége) norvég önkormányzatokkal, legjobb gyakorlatok felkutatása, norvég tanulmányúttal a KÖOÉSZ szakmai vezetésével.

- Képviselők Képzése Program aktualizálása és 40 tréning végrehajtása a 2014. évi önkormányzati választásokat követően

6.: Járási és önkormányzati hivatalok közötti együttműködés erősítése

Valamennyi megyében szakmai konzultációk szervezése a kormányzati szervek bevonásával (2014. novembertől 2015. áprilisig), majd összegző konferenciára került sor 2015 áprilisában. Ezzel párhuzamosan szakmai munkacsoport dolgozta ki az együttműködés szakmai kereteit tartalmazó kétnapos tréninganyagot. Trénereket toboroztunk, akik 100 járásba eljutva tréningeket tartottak a járási hivatalok és az önkormányzati hivatalok vezetői, dolgozói számára az együttműködés kereteiről. A munkacsoportban valamennyi projektpartner aktívan részt vett. A munkacsomag vezetője az MKKSZ volt.

7.: Szegénység elleni küzdelem: önkormányzatok számára kifejlesztett tréninggel a szociális vállalkozások segítése

A SZETT a norvég partnerével a VOX-szal együtt az előző finanszírozási periódusban sikeres projektet hajtottak végre a tanulási partnerség helyi szintű megvalósításában. (www.nyitok.hu)

A MANORKA projektben tréninganyagot dolgoztak ki közösen valamennyi partnerrel együtt az önkormányzati vezetők számára az életen át tartó tanulásban, tanulási partnerségekben rejlő lehetőségek megvilágítására.