A TÖOSZ tagság jellemzői és előnyei

 

A TÖOSZ tevékenységének alapelve: Szakszerűség és szolidaritás.

 

Alapfilozófia

A TÖOSZ alapfilozófiája döntően abban tér el más érdekszövetségekétől, hogy a hangsúlyt az önkormányzatok általános, közös érdekképviseletére helyezi, és csak ezekre alapozva tartja reálisan érvényesíthetőnek az egyes önkormányzatok vagy önkormányzat-típusok (község, város, nagyváros, megye) érdekeit. Számol azonban azzal is, hogy az egyes önkormányzat-típusok érdekei adott ügy kapcsán eltérhetnek egymástól, így a szövetség egységes szervezetén belül önálló jogi személyként működhetnek a községi, városi, és megyei kamarák. A TÖOSZ érdekképviseleti munkáját a vezető testületeken túl a megyei tagozatok, a szakterületeket gondozó tanácsnokok és a polgármesternői tagozat, valamint közigazgatási szakmai szekció segítik.

A TÖOSZ önálló, önfenntartó szervezet, amelynek tagja lehet minden olyan önkormányzat, amely az önkéntesség, a tagok jogegyenlősége, a szolidaritás, a konszenzusra való törekvés, a közös teherviselés, a jövőre orientáltság, a szakszerűségre való törekvés, a jó értelemben vett pragmatizmus, a szövetségi tevékenység pártsemlegességének tiszteletben tartása mellett a fent megjelölt célok elérése érdekében az alapszabályban részletezett demokratikus módon kíván együttműködni.

A TÖOSZ alapfilozófiájának helyénvalóságát bizonyítja, hogy több mint három évtizedes tevékenységével jelentősen hozzájárult a demokratikus hatalomgyakorlás mindennapi elsajátításához, a központi hatalom és a mindenkori kormány kontrolljához, a közösségi, helyi erőforrások erősítéséhez, a civil szféra rangjának emeléséhez, a személyek, szervezetek, közösségek közötti hazai és nemzetközi partneri kapcsolatok szélesítéséhez.

A TÖOSZ a társadalmi tőke sajátos, közvetítő és közreműködő megnyilvánulási formája, a helyi autonómia kiteljesedésének és erősítésének erjesztője, a magyarországi önkormányzatiság egyik szervezett szereplője és képviselője.

A TÖOSZ tagság előnyei

A TÖOSZ pártpolitikától független önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet, amely folyamatosan a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi szervekkel és törekvésekkel szemben, ugyanakkor együttműködésre kész szakmai szervezet, amely partnerségi kapcsolatai révén naprakész és friss aktuális önkormányzati információkkal rendelkezik, és ezt igyekszik megosztani tagjaival is. A TÖOSZ tagsággal az érintett önkormányzat egy együttműködő, a felmerülő gyakorlati kérdésekre megfelelő megalapozottságú választ adó szakmai szervezet részesévé válik.

A TÖOSZ a tagjai által fizetett tagdíjakból, és egyre inkább pályázati kiírásokon elnyert támogatásokból gazdálkodik. Az éves tagdíj mértéke 25.- Ft/lakos, amelyből 12,50 Ft az érdekképviseleti munkához, míg 12,50 Ft a szolgáltatási tevékenység végzéséhez nyújt támogatást.

A TÖOSZ folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét, azonban a legfontosabbak és a tagok körében a legnagyobb népszerűségnek a következők örvendenek:

-        Önkormányzati Forró Drót: bármilyen önkormányzatokat érintő jogi ügyben állnak munkatársaink a tagjaink rendelkezésére;

-        TÖOSZ Online Platform (TOP): valamennyi TÖOSZ-tag automatikusan részese, nincs szükség előzetes regisztrációra. A TOP felülete jelszóval védett, a funkciók nagy része zárt, tartalmát csak tagjaink láthatják. A felhasználóknak saját belépési kódjuk van, amelynek használatával a szerepkörüknek megfelelő funkciókat érik el;

-        Nemzetközi kapcsolatok: külföldi önkormányzatokkal való együttműködések elősegítése, partner-közvetítés testvérvárosi vagy közös pályázati tevékenységhez;

-        Konferenciák, tanulmányutak: saját szervezésű, ill. társszervezőként számos szakmai kezdeményezésben részt vesz a TÖOSZ. Ezeken a konferenciákon a tagok ingyenesen vagy kedvezményesen vehetnek részt;

-        Polgármester Akadémia képzési programjainak szervezése, településvezetők és képviselőtestületi tagok számára;

-        Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyének szervezésével a konkrét jó tapasztalatok bázisának létrehozatala, az egymástól való tanulás elősegítése céljából;

-        Jó önkormányzati megoldások és példák felkutatása, bemutatása, ajánlása. A kiérlelt megoldásokat az un. JÓTÁR füzetek sorozatban jelentetjük meg és tesszük közzé. A szakmai programokban akár a polgármester, akár a jegyző, illetve önkormányzati munkatárs személyes közreműködésére is van lehetőség;

-        Önkormányzati szakkönyvtár működtetése a Titkárság székhelyén, amelyben vidéki önkormányzati vezetők találkozási és tanácskozási lehetőségeinek megteremtése;

-        Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ: ingyenes budapesti tárgyalási helyszín – előzetes időpont egyeztetés alapján – a TÖOSZ-tag önkormányzatok részére;

-        eHírlevél: hetente egyszer az aktuális információkat rendszeresen elektronikus úton is eljuttatjuk tagjainkhoz;

-        Facebook oldal: aktuális információkat eljuttatunk tagjainkhoz a Facebookon regisztráltaknak;

-        Facebook zárt csoport: csak TÖOSZ-tag önkormányzatok polgármesterei, alpolgármesterei, önkormányzati képviselői és jegyzői regisztrálhatnak a zárt csoportba, ahol aktuális információkat, híreket juttatunk el 1-2 naponta a csoport tagjainak;

-        Honlap: folyamatosan közzé tesszük híreinket, illetve elektronikus könyvtár és adatbázis is elérhető a honlapunkon;

-        ÖNkormányzat című negyedéves szakmai folyóiratunkban folyamatosan tájékoztatjuk az önkormányzati közvéleményt a legfontosabb kérdésekről, történésekről;

-        Gazdasági szereplők ajánlatainak véleményezése, a tagönkormányzatok részére kedvezményes szolgáltatások közvetítése;

-        Általános önkormányzati problémát megjelenítő egyedi ügyben való eljárás.


A TÖOSZ tevékenységét sokrétű és sokoldalú hálózati tevékenysége révén látja el, amelyben a tag önkormányzatok vezetői, képviselői személyes aktivitásuk révén válhatnak a magyar önkormányzati rendszer alakítóivá, fejlesztőivé.

Bízunk benne, hogy a jelenlegi tagjainkhoz újabb önkormányzatok is csatlakoznak Magyarország legtöbb, a települési önkormányzatok felét magába foglaló érdekvédelmi szervezetébe.