TÖOSZ hírek

1 / 27 >>>


2020. 07. 21. | TÖOSZ hírek

A több mint tízéves Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program (LÖGY) idei pályázati szakaszában az innováció, a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyertek, igazodva a nagy változást hozó társadalmi, gazdasági helyzethez. A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet ellenére 2020. május 4-én idén is kiírásra került a pályázat, és a pályázati témákhoz kapcsolódóan szervezett online konferenciasorozaton több mint 100 település képviseltette magát, mintegy 300 fő részvételével. A pályázatok beérkezését követően a Program Irányító Bizottsága döntést hozott, az írásbeli értékelést követően a bizottság tagjai a beérkezett pályázatok közül 2020. július 17-én videókonferencia keretében választották ki azt a 19 jó gyakorlatot, amelyet a helyszínen személyesen vagy a járványügyi helyzethez igazodva online módon is megtekintenek.

2020. 07. 17. | TÖOSZ hírek

2021. január 1-jétől tilos az avar és a kerti hulladék égetése. Az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás célja a levegő minőségének javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme. Vannak olyan települések, amelyek az avarégetés tiltását már évekkel hamarabb megkezdték és elindultak náluk azok a programok, amelyek a szabály betartását megkönnyítik. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ezért Csömör Nagyközség Önkormányzatával és a Jóügy Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel közös szervezésben 2020. július 7-én a zöldhulladék (avar- és kertihulladék) helyi kezelésével kapcsolatos szakmai napot tartott Csömörön, melynek keretében a résztvevők megismerhették a település zöldhulladék kezelésének és hasznosításának helyi gyakorlatát is. 

2020. 06. 30. | TÖOSZ hírek

Az Európai Bizottság munkatársa tartott előadást a TÖOSZ 2020. június 30-ai online elnökségi ülésén az EU intézkedéseiről és tevékenységeiről a koronaválság kezelésével és a kohéziós politika változó kereteivel kapcsolatban.

2020. 06. 22. | TÖOSZ hírek

Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazottandó személyekre, szervezetekre. Az írásbeli javaslatokat 2020. július 31-ig lehet eljuttatni a TÖOSZ Titkárságára.

2020. 06. 09. | TÖOSZ hírek

A tartalomból: Az önkormányzatok bizonyítottak – Schmidt Jenő köszöntője, A Küldöttgyűlés online döntései – Gyergyák Ferenc tájékoztatója, Állásfoglalás a különleges gazdasági övezetekről – Gyergyák Ferenc írása, Önkormányzati összefogás koronavírus-járvány idején – Kolin Péter és Lüttmerdingné Balla Mónika összefoglalója, A kúriák városa – Hajós Anna interjúja Pető Zsolttal, Abony polgármesterével, Fejlődés a minőségi turizmus és szolgáltatások irányába – Hajós Anna Sváb Antal Bélával, Szikszó polgármesterével beszélgetett, Nemzetközi körkép: A koronavírus válság területi hatásai – az OECD jelentés összefoglalója – ,Önkormányzati körkép koronavírus idején Európában, A legkisebbek védelmében – Kolin-Sabján Katalin nemzetközi összefoglalója, Felhívás a TÖOSZ kitüntetéseinek 2020. évi adományozására vonatkozó javaslattételre.

2020. 06. 09. | TÖOSZ hírek

 A TÖOSZ Elnöksége a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló T/1071. számú törvényjavaslatot a 2020. június 9-ei ülésén áttekintette, és a törvényjavaslathoz kapcsolódóan összegezte meglátásait. 

2020. 06. 09. | TÖOSZ hírek

A TÖOSZ – a gépjárműadó bevétel kiesés hatásait elemző a2020 április végi felmérését követően – 2020 május közepén egy átfogóbb önkormányzati felmérést készített annak érdekében, hogy a válaszok alapján tájékoztassa az érintett szaktárcákat a helyi önkormányzatokat érintő idei évi prognosztizált bevételkiesésekről és az esetlegesen felmerülő kormányzati segítség szükségéről és mértékéről. Figyelemreméltó adat, hogy a felmérésében résztvevő 400 válaszadó önkormányzat több mint 50%-a legfeljebb 2 hónapra elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezik, míg a bevételkiesések ellensúlyozására tett intézkedéseik az esetek 64,9%-ában nem elegendőek.

2020. 05. 14. | TÖOSZ hírek

A TÖOSZ jelszava – a szakszerűség és szolidaritás - 1989. március 10-i alapítása óta változatlan. Alapvető célja, hogy az önkormányzati érdekek feltárásával, megfogalmazásával, képviseletével, érvényesítésével hozzájáruljon az önkormányzatbarát társadalmi, gazdasági, jogi és helyi politikai környezet kialakításához, egyben erősítve a decentralizációt, valamint a többszintű kormányzást.

2020. 05. 13. | TÖOSZ hírek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, mint hazánk helyi önkormányzatainak több mint 50%-át képviselő, legnagyobb országos önkormányzati érdekszövetsége tanulmányozta a Kormány által az Országgyűlésnek 2020. május 12-én benyújtott T/10527. számú törvényjavaslatot a különleges gazdasági övezetekről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

2020. 05. 04. | TÖOSZ hírek

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program alapvető célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival. Az innováció és a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyernek a koronavírus okozta veszélyhelyzetben, ezért nem halasztottuk el az idei pályázati kiírást, hanem módosítva az eljárásrendet, modern infokommukikációs eszközök alkalmazásával meghirdetjük azt. A 2020. évi pályázat fő témája: "Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére – jól bevált önkormányzati innovációk" - melyen belül öt kapcsolódó altémában várjuk 2020. július 2-ig az önkormányzatok pályázatait.