A magyar önkormányzatok 30 éve

2020. 09. 14. | TÖOSZ hírek

A 30 éves helyi önkormányzati rendszer tiszteletére a TÖOSZ jubileumi könyvet adott ki A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK 30 ÉVE Tanulmányok, adatok, tények a helyi önkormányzatok három évtizedéből címmel.

A kiadványt dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, a könyv egyik szerzője és egyben szerkesztője mutatta be a nyilvánosságnak a TÖOSZ Felsőlajos községben tartott tisztújító Küldöttgyűlésén. A 2020. szeptember 11-ei eseményen személyesen is jelen volt a könyvben szereplő, a polgármesteri tisztséget több mint 30 éve folyamatosan betöltő polgármester közül 17 településvezető. Őket egy-egy oklevél és a könyv átadásával köszöntötte a TÖOSZ nevében Schmidt Jenő, a szövetség újraválasztott elnöke.

Részlet az előszóból

"A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 30 éve egybe forrt a magyarországi önkormányzatiság történetével. Visszatérő megállapítások voltak az elmúlt évtizedekben, akár konferenciákon, akár az elnökségi üléseken, hogy az elmúlt 30 évben a települések autonómiája folyamatosan és jelentősen csökkent az 1990. évi önkormányzati törvényben meghatározott szándékhoz és ideális célhoz képest. Ez a gyengülő tendencia valamennyi kormányzati időszakban megfigyelhető, még az aranykornak tekintett első ciklusra is igaz, gondoljunk csak az önkormányzatoknál maradó személyi jövedelemadó 100%-ról felére csökkentésére egy év elteltével. Igaz, ma már a személyi jövedelemadóból az önkormányzatok nevesített részesedése 0%, valamint komolyabb adónem szabad felhasználásával sem rendelkezhetünk önállóan. Az első 20 esztendő jellemzője volt, hogy a folyamatosan növekvő, az államtól kapott többletfeladatokkal arányosan nem rendeltek központi forrásokat. Ezen a folyamaton változtatott a 2010. évi kormányváltás, majd 2011-ben az Alaptörvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) A hozzá kapcsolódó jogszabályokkal új helyzetet teremtett a magyarországi önkormányzás történetében. Az óra 30 év alatt körbejárt. Más állami és önkormányzati berendezkedés jött létre, amely egyértelmű következménye volt az előző éveknek. Sok minden változott és még mindig változni fog" - írja Schmidt Jenő a könyv előszavában.

A könyv PDF formátumban letölthető: INNEN