Közlemény a TÖOSZ kibővített elnökségi üléséről

2016. 01. 14. | TÖOSZ hírek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöksége első rendes havi ülésére 2016. január 12-én a szövetség új székhelyén (1071 Budapest, Damjanich utca 44. III. 1.) kialakított Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban került sor. Az elnökség a következő aktuális kérdésekben foglalt állást:

1.    Szűnjön meg végleg a „puha pénzek” osztogatásának rendszere

A TÖOSZ elnöksége megvitatta az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII. 29.) Korm. Határozatot, és egyhangú szavazással kifejezésre juttatta, hogy továbbra sem ért egyet azzal, hogy a kormányzat az általános és jogilag szabályozott támogatásokon kívül nyújt juttatásokat egyes önkormányzatoknak. Az elnökség megerősítette a TÖOSZ küldöttgyűlése 6/2015. (IV. 9.) KGY határozatában megfogalmazott elvárást, hogy a „puha pénzek” osztogatásának rendszere szűnjön meg.

Az év végi pályázatos és pályázat nélküli kormányzati pénzosztás egyben kritikáját jelenti a feladat alapú finanszírozásnak, rontja a szabályszerű és takarékos gazdálkodásba vetett hitet, növeli a térségi egyenlőtlenségeket és növeli a kistelepülések hátrányos helyzetét. A támogatási jogcímek ugyanakkor jól jelzik, hogy jelentős az igény és a szükség a hazai fejlesztési támogatásokra, elsődlegesen a kisebb lakosságszámú és saját forrással nem rendelkező önkormányzatok számára.

A kijárási rendszer következtében nyújtott egyedi támogatások növelik a települési közszolgáltatások közötti igazságtalanságot, települések sokaságán élők kerülnek hátrányos helyzetbe.

A kapkodó kormányzati forrásosztás és annak végrehajtása következtében sok települési önkormányzat kapott tévedésből nem várt támogatást, amelynek visszafizetése jelentős többletköltséggel jár, ezért a TÖOSZ elnöksége sürgeti, hogy az érintett településeknek a kormányzati adminisztrációs hibából adódó költségeit teljes körűen és soron kívül biztosítsa a forrás felett rendelkező Belügyminisztérium.

2.    Ismételt kezdeményezés a polgármesteri illetmények rendezése érdekében

A TÖOSZ elnöksége áttekintette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) módosítására irányuló T/7408 számú törvényjavaslat sorsát, amely nem kapta meg az Országgyűlésben a szükséges kétharmados többségű támogatottságot

A TÖOSZ elnöksége továbbra is fontosnak tartja a polgármesteri javadalmazás átfogó és megnyugtató rendezését, ezért az elnökség kezdeményezte az Országgyűlés frakcióinál, hogy mielőbb kezdjék meg az egyeztető tárgyalást annak érdekében, hogy kétharmados támogatottságú javaslatot terjeszthessenek közösen az Országgyűlés elé. A TÖOSZ elnöksége reményét fejezte ki, hogy az egyes parlamenti frakciók által a polgármestereknek eljuttatott leveleikben írtak valóban érvényesíthetők, vagyis a politikai erők eltökéltek a kérdés átfogó rendezésében.
Ehhez a többpárti javaslathoz kiindulási pontként a TÖOSZ felajánlotta korábbi – a polgármesterek széles körével egyeztetett - javaslatát és kezdeményezte, hogy a többpárti parlamenti egyeztetés szakmai előkészítő folyamatába vonják be az országos önkormányzati szövetségeket.