TÖOSZ polgármesteri fórum Szabolcs megyében

2016. 03. 03. | TÖOSZ rendezvények

2016. február 24-én, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakon tartott megyei polgármesteri fórumot a MANORKA projekt keretében a TÖOSZ. A szövetség hagyományos országjáró rendezvénysorozatával biztosít rendszeres lehetőséget tagjai és valamennyi érdeklődő polgármester, jegyző, önkormányzati szakértő számára véleményük kifejtésére, észrevételeik megfogalmazására és megvitatására az önkormányzati összefogás jegyében. A fórumról készített összefoglalót olvashatják.
Emlékeztető
a 2016. február 24-én, Ajakon megrendezett
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgármesteri fórumról


A rendezvényt Kerekes Miklós, Ajak város polgármestere, a TÖOSZ társelnöke és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozat vezetője, mint házigazda és Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg.

I.    Szervezeti, szervezési és jogi ügyek

Első szakmai előadásként Fehér József, az MKKSZ szakértőjének beszámolója hangzott el a MANORKA projekt keretében lezajlott járási tréningekről. Előadásában kiemelte, hogy a tréningek fő céljának tartja az önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítését a közigazgatási reform végrehajtása során. Elmondta, hogy a 101 tréningből 61-en született tartalmi megegyezés, 47 tréningen megszövegezett dokumentum, aláírt, jóváhagyott, kihirdetett okirat 19 született. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 12 járásban zajlottak tréningek, 28 önkormányzat részvételével. Az elégedettségi kérdőívek alapján a tréning képzési hasznossága 80 % feletti értékelést kapott.

Az előadás letölthető: INNEN

A Magyar Államkincstár képviseletében Krucsó Balázs projektvezető tájékoztatója hangzott el. Előadásának első részében az ASP 1.0 rendszer eredményeit értékelte, majd ezt követően az ASP 2.0 előkészítésének folyamatáról számolt be.

1.    Az Önkormányzati ASP 1.0 rendszerről:
A rendszer alkalmazásának fő céljai:
•     az önkormányzati informatikai rendszerek korszerűsítése,
•    az önkormányzatok belső működésének támogatása,
•    egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások részére.
Az ASP 1.0 rendszer 11 önkormányzatnál került kiépítésre és bevezetésre.

2.    Az ASP 2.0:
•    megkezdődött az országos az, „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt EKOP-projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos kiterjesztésének előkészítése
•    néhány fő célkitűzés: hálózatfejlesztés, infrastruktúra bővítés, új szakrendszerek bevezetése, a meglévők funkcióbővítése, adattárház fejlesztése
•    a tervezett bevezetés önkormányzatokat érintő eredményeiről: belső ügyintézési folyamatok egységesítése, jogalkalmazás minőségének javulása, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek racionalizálása, az önkormányzatok tehermentesítése, adattárház alapú információszolgáltatás

Az előadás letölthető: INNEN

Kérdések, hozzászólások:


Dr. Sértő-Radics István, Uszka polgármestere:
kérdésének lényege az volt, hogy amennyiben székhely település csatlakozik, milyen döntést szükséges hozni.

Krucsó Balázs: a közös hivatalok a településekkel együtt csatlakozhatnak, ez közös döntést igényel. A jelenleg irányadó jogszabály a 62/2015. Korm. rendelet, amely szerint a csatlakozás önkéntes.

Erdélyi Miklós Ópályi polgármestere: A település 310 fős, mikor csatlakozhat?

Krucsó Balázs: az ASP 1.0 a Közép-Magyarországi régióra lett tervezve. A felszabaduló kapacitásokat tudják odaadni más önkormányzatoknak.

Pekó László, Mándok polgármestere: A hatékony helyi közigazgatás c. anyagra tért ki.

Krucsó Balázs: Válaszként elmondta, hogy az ASP szolgáltatás csomag nem indukál hatáskör elvonást. Az önkormányzatok a rendszert a napi munkavégzéshez tudják használni. Az önkormányzati szövetségek sokat egyeztettek, ott nem merültek fel az ebben az anyagban szereplő problémák.

Ezt követően az OPTEN Informatikai Kft. tájékoztatója hangzott el az önkormányzati lehetőségekről, Krajnyák Zoltán, az OPTEN munkatársa előadásában.

Az előadás letölthető: INNEN

II.    Európai uniós fejlesztési, biztosítási és vagyoni ügyek

A fejlesztési ügyek témakörben a megyei területfejlesztési operatív programokról tartott előadást Szabó István közgyűlési alelnök.
A megyei önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok szakmailag felkészülten várják az új fejlesztési időszak feladatait. Ismertette az 5 prioritási területet.

Az előadás letölthető: INNEN

Kerekes Miklós hozzászólásában elmondta, hogy a TOP nem kifejezetten kistelepülés barát.

Biztosítási kedvezmények és biztonságos vagyonkezelés önkormányzatoknak címmel tartott előadást dr. Szászfai Gyula, a GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. és Novák László a Generali Alapkezelő Zrt. vezető munkatársai.

 Az előadás letölthetőek: INNEN és INNEN

III.    Aktuális és gyakorlati ügyek

Kerekes Miklós a TÖOSZ társelnöke tájékoztatta a jelenlévőket az aktuális önkormányzati ügyekről, a szövetség programjairól, és a MANORKA projekt eredményeiről.

Előadásában kiemelte, hogy a TÖOSZ továbbra is fenntartja korábbi álláspontját a polgármesteri bérekkel kapcsolatosan, és szorgalmazza, hogy minél előbb kerüljön rendezésre a kérdés. A TÖOSZ a bérek visszaállítását javasolta, és legyen a feladatalapú finanszírozás része a polgármesteri bér. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a TÖOSZ elnökével együtt január 25-én tárgyaltak az országgyűlési frakciók képviselőivel, de a kormánypárti képviselők nem térhettek el a korábban beterjesztett javaslattól, így nem született konszenzusos megállapodás. Kitért arra, hogy a TÖOSZ elnöke levelet írt a miniszterelnöknek a bérkérdésben, kérve a személyes egyeztetés lehetőségét. Az egyértelmű, hogy a kérdés rendezése a kormány és kormányfő kezében van

A társelnök elmondta, hogy kiemelten foglalkozni kell továbbá az egyedi támogatások rendszerével, az ún. „puha pénzek” osztogatásának kérdésével is. A TÖOSZ szorgalmazza, hogy szűnjön meg a rendszer és a feladatfinanszírozás rendszerén belül kerüljenek kezelésre az esetleges hiányok.

Főbb témaként emelte még ki a köznevelési változtatásokat. Rögzítette, hogy a helyi önkormányzatok a közügyek megoldására hivatottak és az egyik legfontosabb közügy a gyermekek képzése, nevelése. Ismertette a TÖOSZ elnökség álláspontját, mely szerint minden iskola kerüljön vissza működtetésre a tulajdonos önkormányzathoz, megfelelő finanszírozás garantálása mellett; kapjanak együttdöntési jogot a működtető önkormányzatok az iskolaigazgatók kinevezésekor; az iskolai oktatói tevékenység szakmai helyzetéről kapjanak rendszeres tájékoztatást az önkormányzatok; hívják meg a Köznevelési Kerekasztal tárgyalásra az önkormányzati szövetségek, így a TÖOSZ képviselőjét is.

A települési adó témakörében jelezte, hogy a TÖOSZ elnöksége felméri a bevezetett települési adók típusait és körét. A felmérés eredményét közzé tesszük és a törvényes jó megoldásokat széles körben ismertetjük.
A helyi adók ügyében szakmai támogatást nyújtunk. A TÖOSZ elnöksége továbbra sem támogatja, hogy a helyi iparűzési adó elsődleges felhasználási területének a szociális juttatások biztosítását jelöli meg a törvény.

A „Hatékony helyi közigazgatás” című stratégiai anyaggal kapcsolatban kiemelte, hogy a TÖOSZ elnökségének „Nyílt válasza” mindenki számára ismertté válhatott, amelynek lényege, hogy az elemzésben megfogalmazottakat elutasítjuk, a korrupció vádját visszautasítjuk, a további centralizáció elutasítjuk. Az önkormányzati pénzügyi autonómia megőrzése az önkormányzás alapja, ezért minden eszközzel ki kell állnunk.


Kérdések, hozzászólások:

Dr. Sértő-Radics István: Egy, a CSOK-val kapcsolatos problémát vetett fel. Szeretne bekapcsolódni a TÖOSZ által létrehozott munkacsoport munkájába.

Ezt követően Kishalmi Tibor ügyvezető igazgató tájékoztatója hangzott el a Royal-Kert. Kft. szolgáltatásairól, az önkormányzatoknak nyújtandó kedvezményeikről.

Az előadás letölthető: INNEN

Boros Péterné MKKSZ főtitkár előadása az önkormányzati hivatalok dolgozóinak életpályájáért címmel következett, amelyben elmondta, fontosnak tartja az összefogást polgármesteri, önkormányzati, hivatali köztisztviselők jövedelmének kérdésével kapcsolatosan. A hivatali dolgozói állomány 40 %-a minimálbért keres, ami jellemző a kistelepülési hivatalok dolgozóira is. Cél a munka értékével arányos bérezés elérése.


Az előadás letölthető: INNEN


Ajak, 2016. február 24.

Az emlékeztetőt készítette: dr. Steiner Erika főtitkár-helyettes