TÖOSZ polgármesteri fórum Zala megyében

2016. 03. 03. | TÖOSZ rendezvények

2016. február 9-én, a Zala megyei Csesztregen tartott megyei polgármesteri fórumot a MANORKA projekt keretében a TÖOSZ. A szövetség hagyományos országjáró rendezvénysorozatával biztosít rendszeres lehetőséget tagjai és valamennyi érdeklődő polgármester, jegyző, önkormányzati szakértő számára véleményük kifejtésére, észrevételeik megfogalmazására és megvitatására az önkormányzati összefogás jegyében. A fórumról készített összefoglalót olvashatják.


Emlékeztető

a 2016. február 9-én Csesztregen megrendezett

Zala megyei polgármesteri fórumról

 

A rendezvényt Czupi Magdolna Csesztreg polgármestere, a TÖOSZ Zala megyei tagozatvezetője, mint házigazda és Schmidt Jenő Tab város polgármestere, a TÖOSZ elnökének köszöntője nyitotta meg.

 

 1. I.                Szervezeti, szervezési és jogi ügyek

Első szakmai előadásként Fehér József, az MKKSZ szakértőjének beszámolója hangzott el a MANORKA projekt keretében lezajlott járási tréningekről. Előadásában kiemelte, hogy a tréningek fő céljának tartja az önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítését a közigazgatási reform végrehajtása során. Elmondta, hogy a 101 tréningből 61-en született tartalmi megegyezés, 47 tréningen megszövegezett dokumentum, aláírt, jóváhagyott, kihirdetett okirat 19 született. Zala megye három járásában négy önkormányzat részvételével zajlottak le a tréningek. Az elégedettségi kérdőívek alapján a tréning képzési hasznossága 80 % feletti értékelést kapott.

Az előadás letölthető: INNEN

 

A Magyar Államkincstár képviseletében Molnár Béla tájékoztatója hangzott el. Előadásának első részében az ASP 1 rendszer eredményeit értékelte, majd ezt követően az ASP 2.0 előkészítésének folyamatáról számolt be.

 

 1. Az Önkormányzati ASP 1.0 rendszerről:

A rendszer alkalmazásának fő céljai:

 •  az önkormányzati informatikai rendszerek korszerűsítése,
 • az önkormányzatok belső működésének támogatása,
 • egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások részére.

Az ASP 1.0 rendszer 11 önkormányzatnál került kiépítésre és bevezetésre.

 

 1. Az ASP 2.0:
 • megkezdődött az országos az, „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt EKOP-projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos kiterjesztésének előkészítése
 • néhány fő célkitűzés: hálózatfejlesztés, infrastruktúra bővítés, új szakrendszerek bevezetése, a meglévők funkcióbővítése, adattárház fejlesztése
 • a tervezett bevezetés önkormányzatokat érintő eredményeiről: belső ügyintézési folyamatok egységesítése, jogalkalmazás minőségének javulása, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek racionalizálása, az önkormányzatok tehermentesítése, adattárház alapú információszolgáltatás


  Az előadás letölthető:  INNEN

 

 1. II.             Európai uniós fejlesztési, biztosítási és vagyoni ügyek

 

A fejlesztési ügyek témakörben az operatív programokról dr. Vitályos Eszter a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság államtitkára tartott előadást.

Bevezetőjében elmondta, hogy sajnos ugyan csökkent az EU támogatás, de az Operatív Programok támogatására 12 ezer milliárd forint támogatás jut. A 2007-13-as időszak lezárása most még zajlik, de az már látszik, hogy a támogatás teljes mértékben lehívásra került. A Kormány szándéka, hogy 2017-ig valamennyi pályázat megjelenjen és cél, hogy a teljes összeg 2018. végéig lehívásra és kifizetésre kerüljön. A 2014-20-as időszakkal kapcsolatosan kiemelte, hogy a korábbi évekkel ellentétben most egy egységes dokumentum került kialakításra, amely szabályozási dokumentumban került rögzítésre valamennyi szabály. Az elfogadott programterületek szinte mindegyike tartalmaz az önkormányzatok számára pályázati lehetőséget.

Az előadás letölthető: INNEN

A vidékfejlesztési pályázati lehetőségekről Loncsár Krisztina főosztályvezető-helyettes tartott előadást. Tájékoztatójában kiemelte, hogy mindenképpen figyeljék az önkormányzatok a honlapot, a kiírások megjelenését és főleg a pályázati feltételeket nézzék át nagyon. Nagyon sok területen nyílik lehetőség pályázni, csak olyan dolgot valósítsanak meg, amelynek a hosszabb távú fenntarthatóságát is biztosítani tudják.

A Zala Megyei Önkormányzat képviseletében Pál-Harmath Judit térségfejlesztési vezető tájékoztató előadását hallgathatták meg a résztvevők a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent felhívásokról. Előadásában kiemelte azokat a területeket, amelyekre a TOP keretében a települések pályázni tudnak. Felhívta a figyelmet a kiírások megjelenési dátumaira, a pályázatok beadási határidejére, valamint az igényelhető támogatások összegére. Külön kiemelte, hogy a felhívások részletes, alapos áttekintése szükséges, különös tekintettel:

-        lehetséges pályázók körére

-        támogatható tevékenységekre

-        műszaki-szakmai követelményekre

-        csatolandó dokumentumok körére

-        segédletek áttekintésére

 

Az előadás letölthető:  INNEN

 


Kérdések, hozzászólások:

Baracskai József Zalaszentgrót polgármestere két kérdést tett fel, az egyik a projektmenedzser alkalmazására vonatkozott. A korábbiakhoz képest változott-e az a kitétel, hogy nem szabad küldő pályázatíró céget megbízni? A másik pedig az volt, hogy a hátrányos helyzetű járások is pályázhatnak-e minden területen?

Dr. Vitályos Eszter államtitkár asszony válaszában elmondta, hogy ez nem változott és nem is fog változni, vagy saját maga ellátja ezt a feladatot, vagy köztulajdonban lévő gazdasági szervezetnek adja át. A másik kérdésre viszont egyértelmű igen a válasz.

Biztosítási kedvezmények és biztonságos vagyonkezelés önkormányzatoknak címmel tartott előadást dr. Jankó Tamás, GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója és Novák László a Generali Alapkezelő Zrt. vezetője.


Az előadások letölthetők: INNEN és INNEN

 

 1. III.           Aktuális és gyakorlati ügyekSchmidt Jenő a TÖOSZ elnöke tájékoztatta a jelenlévőket az aktuális önkormányzati ügyekről, a TÖOSZ programjairól, és a MANORKA projekt eredményeiről. Előadásában kiemelte, a TÖOSZ továbbra is fenntartja korábbi álláspontját a polgármesteri bérekkel kapcsolatosan, és szorgalmazza, hogy minél előbb kerüljön rendezésre a kérdés. Kiemelten foglalkozni kell továbbá az egyedi támogatások rendszerével, az ún. „puha pénzek” osztogatásának kérdésével is. A TÖOSZ szorgalmazza, hogy szűnjön meg a rendszer és a feladatfinanszírozás rendszerén belül kerüljenek kezelésre az esetleges hiányok. Főbb témaként emelte még ki a gyermekétkeztetés, a települési adó és a közművek kérdéskörét is.


Az előadás letölthető: INNEN

Kérdések, hozzászólások:

Őr Zoltán Őriszentpéter polgármesterének kérdései:

 1. Az új köznevelési törvény szerint az egységes óvoda, bölcsőde megszűnik 2017-től. A kistelepülések szempontjából nagyon nem jó ez a szabályozás, mindenképpen fel kell lépni ez ellen.
 2. Felhívta figyelmet az önkormányzati reform
 3. A polgármesteri bérek rendezésével kapcsolatosan kérte a polgármestereket, hogy együttesen lépjenek fel a kérdésben, most úgy látja, hogy nagyon gyenge a polgármesterek érdekérvényesítő rendszere. Kollektíve kell fellépni a megoldandó problémák rendezése ügyében.

Baracskai József Zalaszentgrót polgármestere örömét fejezte ki, hogy az adósságkonszolidációban nem részestül települések is végre megkapták a támogatást. A jelen helyzetben a településeknek együtt kell gondolkodniuk és egyeztetniük egymás között, ne ellenségei, hanem partnerei legyenek egymásnak a pályázati kiírások kapcsán.

Ezt követően Kishalmi Tibor ügyvezető igazgató tájékoztatója hangzott el a Royal-Kert. Kft. szolgáltatásairól, az önkormányzatoknak nyújtandó kedvezményeikről.

Az előadás letölthető: INNEN


Fehér József
az MKKSZ szakértőjének előadása az önkormányzati hivatalok dolgozóinak életpályájáért címmel következett, amelyben elmondta, fontosnak tartja az összefogást polgármesteri, önkormányzati, hivatali köztisztviselők jövedelmének kérdésével kapcsolatosan. A hivatali dolgozói állomány 40 %-a minimálbért keres, ami jellemző a kistelepülési hivatalok dolgozóira is. Cél a munka értékével arányos bérezés elérése.

 
Az előadás letölthető: INNEN

 

Csesztreg, 2016. február 9.

 

Az emlékeztetőt készítette: Tóth Karolina elnökségi titkár