TÖOSZ polgármesteri fórum Csongrád megyében

2016. 03. 03. | TÖOSZ rendezvények

2016. január 27-én, a Csongrád megyei Balástyán tartott megyei polgármesteri fórumot a MANORKA projekt keretében a TÖOSZ. A szövetség hagyományos országjáró rendezvénysorozatával biztosít rendszeres lehetőséget tagjai és valamennyi érdeklődő polgármester, jegyző, önkormányzati szakértő számára véleményük kifejtésére, észrevételeik megfogalmazására és megvitatására az önkormányzati összefogás jegyében. A fórumról készített összefoglalót olvashatják.


 

Emlékeztető

a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

által rendezett Csongrád megyei polgármesteri fórumról

 

Időpont: 2016. január 27. 10 óra

Helyszín: Hotel Orchidea (6764 Balástya, Széchenyi u. 14.)

A szakmai nap levezető elnöke dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára.

 

1./ Köszöntők:

- Ujvári László Balástya község polgármestere, a TÖOSZ Csongrád megyei tagozatvezetője

- Schmidt Jenő Tab város polgármestere, a TÖOSZ elnöke

 

  1. I.                Szervezeti, szervezési és jogi ügyek

 

A járási és az önkormányzati hivatalok együttműködését elősegítő program tapasztalatait mutatta be Fehér József, MANORKA projekt járási munkacsoport vezetője.

Az előadás letölthető: INNEN

A Magyar Államkincstár ASP programjának ismertetője következett, melyet Krucsó Balázs projektvezető – Magyar Államkincstár Elnöki Kabinet munkatársa – prezentált.

Az előadás letölthető: INNEN

 

Kérdések, hozzászólások:

Magyar Mihályné, Balástya jegyzője: az ASP bevezetésével hatásköri átrendeződés várható-e?

Krucsó Balázs: a projekt nem tartalmaz ilyen típusú elemeket, az ASP projekt nem indukál ilyet.

Szabó István, Derekegyház polgármestere: Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) stb. programokra beruházott korábban az önkormányzat, most ezzel a korábban használat programokkal kompatibilis program kerül bevezetésre? Hálózat kiépítés is kíséri majd az ASP bevezetését? Rá lehet-e kötni a meglévő jó minőségű hálózatra helyben? Ennek ösztönzésére pályázatot látott, mi a beadási határideje?

Krucsó Balázs: Első kérdés – igen. Ahhoz, hogy jól működjön a rendszer, az ASP. 2.0 projekt keretében megkezdődött a képzők képzése, hogy tudjanak napi segítséget nyújtani az önkormányzatoknak. A nemzeti távközlési gerinc végpontokat helyez el, az optikai kábelek elérhetőek, a biztonságos csatornát és a sávszélességet fogja biztosítani. A végpontokon túl pl. vírusirtók az önkormányzat felelőssége. 2017. januárjában indulhat, a gazdálkodási szakrendszer bevezetése kerül. A pályázati lehetőségnek utánanéz.

Forgó Henrik Csanytelek polgármestere: ahányszor adminisztratív csökkentési fejlesztés történik, a hivatali adminisztrációs dolgozók száma is csökken. Leterheltek, sokszor munkaidőn túl is kénytelen dolgozni. Az ASP-vel kapcsolatos képzéseket el kellene kezdeni, hogy időben felkészülhessenek. Egyik napról a másikra nem fog menni.

Krucsó Balázs: az a cél, hogy az adatigények kielégíthetőek legyenek. A képzők képzése már megkezdődött. A szakrendszereket tudják csak oktatni, alapvető informatikai tudás szükséges.

Szegvári Ernőné Kiszombor polgármestere: elkezdték már tesztelni a rendszert?

Krucsó Balázs: igen, jelenleg is 100 önkormányzat használja és teszteli a rendszert.


OPTEN Informatikai Kft. tájékoztatója az önkormányzati lehetőségekről hangzott el Ződi Zsolt az OPTEN Informatikai Kft. munkatársa előadásában.

Az előadás letölthető: INNEN

 

  1. II.             Európai uniós fejlesztési, biztosítási és vagyoni ügyek

 

Újvári László polgármester a Balástyai fejlesztésekről szóló előadása hangzott el.

Az előadás letölthető: INNEN

Általános tájékoztató az operatív programokról, dr. Vitályos Eszter a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára előadásában hangzott el. Elmondta, hogy Magyarország növelni tudta a 2014-2020-as időszak lehívható forrását, az előző időszakhoz képest, amelyben gazdaságfejlesztésre kell fordítani a fejlesztések 60 %-át.

Kiemelte a szabályozási változtatással sikerült egyszerűsíteni a pályázati rendszert, és ennek egyszerűsítése még folyamatban van manapság is. Részletesen kitért az Intézményrendszer bemutatására, majd a szabályozási újdonságokra hívta fel a figyelmet. A 2014-2020-as időszakban, egységes szabályok lettek kialakítva – speciális eltérésekkel. 12-15,5 %-ra csökkent a projektek közvetett költségekre történő felhasználási lehetősége. A cél volt, hogy a pályázati felhívások legalább 2 évig legyenek meghirdetve és biztosított 1 hónap türelmi idő a pályázati felkészülésre. Átalányköltségek és halasztott önerő került bevezetésre, valamint egységes informatikai rendszer is.

Munkacsoportot hoztak létre az indikátorok betarthatósága érdekében, a bizottság vizsgálja a reálisan betartható indikátorok kialakítását. Az indikátorok teljesítése nagyon fontos, mert szigorúan ellenőrzik meghatározott időszakonként és az EU felfüggesztheti a kifizetéseket, ha nem sikerül betartani.

Kiemelte, hogy az ingatlanvásárlásra fordítható összeget nem lehet változtatni, egyébként van lehetőség átcsoportosításra a projekt költségvetésében.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy állami érdekkörű társaságot is felkérhet az önkormányzat a projekt menedzsment feladatainak ellátására, ha nem tudja az önkormányzat ellátni, vagy a megyei jogú város illetve a megyei önkormányzatot is felkérheti.

A palyazat@me.gov.hu e-mailen juttathatják el az Államtitkársághoz a kérdéseket és javaslataikat.

Az előadás letölthető: INNEN

A Csongrád megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Programról Kakas Béla a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke tartott előadást.

2013-ban elkészült a Csongrád Megyei Operatív Program. 2014-ben illeszteni kellett az országos programhoz, valamint a kialakított indikátorokhoz. 2014. decemberben került meghatározásra a keretösszeg, 29,19 milliárd Ft jut a megyére, Szeged és Hódmezővásárhelyen kívül. Gazdaságélénkítő településfejlesztést kell végrehajtani. 11 milliárd Ft-ot kell gazdaságfejlesztésre költeni az első 5 prioritásban.

Elnök úr kiemelte, hogy a megyei TOP-okban arányokat próbáltak beállítani, hogy a 10.000 fő alatti települések is hozzáférjenek a forrásokhoz. Mivel a megyére jellemző a mezőgazdasági tevékenység ezt is figyelembe vették.

Az 5.1-5.2 prioritásokban a megyei paktumok 1 milliárdos kerettel gazdálkodhat a megye. Képzési rendszereket alakítanak ki, olyanokat, amelyekre szükség van a településeken, a helyi szereplők és a megyei szintű koordinátorok segítségével.

A helyi paktumokkal kapcsolatban a megyét keressék, járási szinten van lehetőség a források elnyerésére.

Amennyiben az önkormányzat igényli a projektmenedzsmenti támogatást a megyei segíteni fog, konzorciumi rendszerben.

Szegvári Ernőné Kiszombor polgármestere: 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 5. számú mellékletet hivatkozza, hogy a helyi önkormányzatok csak konzorciumban pályázhatnak, így vannak kiírva. Megye vagy megyei jogú várost kell felkérni?

Kakas Béla: ha a település kéri a megyei önkormányzat köteles ellátni a konzorciumi partneri feladatot, akár a pályázati szakember tekintetében is. A megyei önkormányzat cége és az önkormányzat is tud konzorciumot alkotni, érdemes már az előkészítésre is így készülni.

Schmidt Jenő: általában apró fejlesztésekről van szó, ezért kell konzorciumra lépni, javasolja, hogy több település álljon össze. Kötelező a konzorciumban pályázni!

Biztosítási kedvezmények és biztonságos vagyonkezelést önkormányzatoknak ajánlott dr. Szászfai Gyula üzletágvezető, GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. és Novák László Generali Alapkezelő Zrt. vállalati ügyfélkezelési vezetője

Az előadás letölthető:  INNEN

 

  1. III.           Aktuális és gyakorlati ügyek

 

Aktuális önkormányzati ügyekről, a TÖOSZ programjairól és a MANORKA projekt eredményeiről tájékoztatta a jelenlévőket Schmidt Jenő Tab város polgármestere, a TÖOSZ elnöke és dr. Zongor Gábor a TÖOSZ főtitkára

Az előadás letölthető: INNEN

 

Kérdések:

Forgó Henrik Csanytelek polgármestere: a START közmunkaprogrammal kapcsolatban vetette fel, hogy az önkormányzat által közmunka programban termelt zöldségeket, az önkormányzati konyhára, önköltségi áron lehet beszállítani. Több emberrel dolgoznak, mint amennyi ember meg tudta volna termelni, és így magas lesz az önköltség. Az áfát be kell fizetni, amely így magasabb lesz a magasabb önköltség miatt, ez többletköltséget jelent az önkormányzat részére.

Schmidt Jenő: ha áfa visszaigénylés nem lehetséges ezután a tevékenység után, akkor ez nem működik jól. Kérjük a probléma teljes leírását a toosz@toosz.hu e-mail címre eljuttatni.Kishalmi Tibor és Schindler Anikó
tájékoztatója hangzott el a Royal-Kert. Kft. szolgáltatásairól.

Az előadás letölthető: INNEN

 

Boros Péterné az MKKSZ főtitkárának előadása az önkormányzati hivatalok dolgozóinak életpályájáért címmel következett, amelyben elmondta, fontosnak tartja az összefogást polgármesteri, önkormányzati, hivatali köztisztviselők jövedelmének kérdésével kapcsolatosan. A hivatali dolgozói állomány 40 %-a minimálbért keres, ami jellemző a kistelepülési hivatalok dolgozóira is. Cél a munka értékével arányos bérezés elérése.

Az előadás letölthető: INNEN

 

2016. február 1.

 

Az emlékeztetőt készítette:

 

Lüttmerdingné Balla Mónika

TÖOSZ koordinációs titkár