A TÖOSZ véleménye a helyi adó módosítási stopról

2020. 12. 02. | TÖOSZ hírek

A Kormány a 2020. december 1-jén megjelent 265. számú Magyar Közlönyben kihirdette a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekben szükséges helyi adó intézkedésekről szóló 535/2020.(XII. 1.) Korm. rendeletet, amely 2020. december 2-án lépett hatályba. A Korm. rendelet alapján a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó értéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a Korm. rendelet hatálybalépése napján, azaz 2020. december 2-án hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke, és a 2021. évre az önkormányzat új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.

A TÖOSZ sajnálattal vette tudomásul, hogy a helyi önkormányzatokat súlyosan érintő szabályozásról az 1997. évi XV. törvénnyel kihirdetett Helyi Önkormányzatok Európi Chartája 9. Cikkében foglaltakra figyelemmel a Kormány a TÖOSZ-szal, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 131. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, a helyi önkormányzatok több mint felét tömörítő országos önkormányzati érdekszövetséggel előzetesen nem egyeztetett.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége véleménye szerint a Korm. rendelet megalkotása elkésett, mivel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 32. §-a alapján a helyi adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával vagy a hatályos rendelet módosításával és e rendeletek november 30-ig történő kihirdetésével el kell döntenie, hogy változtat-e az érvényben lévő adórendeleten, amely a következő év önkormányzati költségvetésének egyik sajátbevételi lába. A Korm. rendelet a Stabilitási tv. szabályát nem módosította. Következésképpen a változtatásban érintett helyi önkormányzatok a Korm. rendelet kihirdetése és hatálybalépését megelőzően már megalkották és kihirdették a vonatkozó helyi adó rendeleteiket.

A Korm. rendelet szerinti adóteher súlyosbítási tilalom – és a helyi önkormányzatok 2021. évi saját bevételeit érintő korábbi központi jogszabályi rendelkezések – miatt a települési önkormányzatoknak felül kell vizsgálniuk az általuk nyújtott közszolgáltatásokat, és feladatelhagyással a nyújtott közszolgáltatások szintjében visszalépésre. Várható, hogy a Belügyminisztériumhoz – a jelenleginél jelentősen nagyobb számban és nagyságrendben – rendkívüli támogatási kérelmek benyújtására kényszerülnek. Továbbá az országgyűlési képviselőiket is meg fogják keresni a finanszírozási problémájuk megoldása érdekében.

A Korm. rendelet szerinti adóteher súlyosbítási tilalom – valamint a helyi önkormányzatok 2021. évi saját bevételeit érintő korábbi központi jogszabályi rendelkezések – következménye lehet, hogy bár az Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetés rendeletében működési hiány nem tervezhető, de a valós bevételek és kiadások eredményeként a 2021. évre veszteséges költségvetési gazdálkodás realizálódhat.

A Korm. rendelettel követlenül érintett helyi önkormányzatok előtt nyitva áll jogorvoslati lehetőségként, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 2. § (2) bekezdése sérelme miatt az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasszal éljen, mérlegelve az alkotmányjogi panasz megalapozottságát és eredményeségét.