A LÖGY Program 2021. évi pályázati felhívása – az összes téma pályázati kiírása elérhető

2021. 05. 31. | TÖOSZ hírek

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program alapvető célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése és megismertetése az ország más önkormányzataival. A programot 2021-ben is folytatjuk, ebben az évben azokat a már bizonyított jó önkormányzati gyakorlatokat várjuk, amelyek a koronavírus-járvány utáni újrakezdésben lehetnek hasznukra más önkormányzatoknak. Az idei év témái: önkormányzati idősellátás, bűnmegelőzés, közbiztonság, társadalmi felzárkózás, valamint önkormányzati innovációk. A legjobb pályázatok valamennyi területen díjazásban részesülnek a Belügyminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásának köszönhetően. Pályázati határidő: 2021. június 30.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOK PROGRAMJA 2021

 

Tisztelt Polgármester Asszony,
Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztelt Önkormányzati Szakemberek,


A keserű meglepetésekkel teli 2020-as évet lezárva bízunk benne, hogy a 2021-es év a legjobb reményeinknek megfelelően alakul. Köszönjük a hozzánk hasonló optimistáknak a lelkesedést és együttműködést, amivel továbbra is pályáztak hozzánk 2020-ban a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programjába. A koronavírus járvány leküzdésében számos sikeres önkormányzati innovációt ismerhettünk meg, köszönet érte valamennyi közreműködőnek és pályázónak! Az eredményeket megtekinthetik itt: 

http://legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu/news/45/59/LoeGY-Program-2020-ime-a-nyertes-oenkormanyzatok-listaja/ 

2021. február 24-én nemzetközi online konferencián mutatkoztak be a tavalyi pályázók, érdemes végigolvasni az előadásokat: http://legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu/news/47/59/A-legjobb-helyi-innovaciok-es-megoldasok-a-COVID-19-ellen-c-nemzetkoezi-konferencia-prezentacioi/

A programot 2021-ben is folytatjuk, ebben az évben azokat a már bizonyított jó önkormányzati gyakorlatokat várjuk, amelyek a járvány utáni újrakezdésben lehetnek hasznukra más önkormányzatoknak, függetlenül attól, hogy a járvány alatt, vagy előtte találták ki és próbálták ki azokat. Elvárásunk, hogy minimum egy éves bizonyított hatékony, hatásos, mások számára átvehető és megismételhető önkormányzati gyakorlat legyen.

Valamennyi területen a következő díjazást biztosítjuk (a díjazás témakörönként eltérő lehet) a Belügyminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásának köszönhetően:

Díjak:

 I. helyezett önkormányzat: 1.000.000 Ft

II. helyezett: 800.000 Ft

III. helyezett: 500.000 Ft

Amit szabadon, ám a jó gyakorlattal kapcsolatos, a TÖOSZ-szal előre egyeztetett célokra használhat fel a nyertes önkormányzat. 

Négy területen várjuk pályázataikat 2021-ben:

1.Önkormányzati idősellátás jó gyakorlatai kiemelten az otthoni szolgáltatások és ellátások jó gyakorlatai

Az idősödő társadalmunk állandó kihívása és fő kérdése az időseknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése, új és innovatív formái. Ezeket keressük az idei felhívásunkkal is: várjuk azon önkormányzatok jelentkezését, amelyek bizonyítottan eredményes munkát végeznek ezen a területen. Kiemelten (ám nem csak ezeket) várjuk az otthoni ellátási formák terén kidolgozott innovációkat, akár partnerségek jelentkezését is várjuk, amikben döntő szerepe van az önkormányzatnak. Új, előremutató szemléletű kezdeményezéseket várunk, amelyben megjelennek az idősek igényei, már a tervezési fázistól. 

2.Bűnmegelőzési, közbiztonsági jó önkormányzati gyakorlatok

2021-ben  olyan önkormányzatok pályázatát várjuk ebben a témakörben, amelyek a bűnmegelőzés témakörében tudhatnak maguk mögött sikeres tevékenységeket; továbbra is előnyt élvezve azok, akik a polgárőrséggel együttműködve valósították meg tevékenységeiket. 

Kiemelnénk az alábbi területeket, nem kizárva azokat sem, amelyek a program alább található alapelveinek megfelelve bizonyítják hatásos bűnmegelőzési, közbiztonsági eredményeiket.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020-2021. évekre szóló Intézkedési Tervéről szóló 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1.1. pontja továbbra is elérendő célként határozza meg a helyi közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiák készítésének ösztönzését, így várjuk az olyan helyi közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiákat, amelyek a helyi szereplők bevonásával készültek és legalább rövidtávon meghatározzák a feladatok végrehajtásának felelőseit, a határidőket és adott esetben a forrást is.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020-2021. évekre szóló Intézkedési Tervéről szóló 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1.2. pontja alapján külön kiemeljük, hogy például az olyan közbiztonsági és bűnmegelőzési programokat várjuk, amelyek az épített környezet és a biztonság kapcsolatára rávilágítva, az építészeti bűnmegelőzés elveit alkalmazva, a helyi közösség bevonásával valósultak meg, 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2020-2021. évekre szóló Intézkedési Tervéről szóló 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozat 3.3. pontja alapján, valamint a 2020-as és a 2021-e évet jellemző COVID helyzet kapcsán elszaporodó online bűncselekmény várjuk azokat az önkormányzati projekteteket, amelyek az online térben megvalósuló bűncselekmények kezelését oldották meg hatékonyan.

3.Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – szegénység elleni küzdelem munka biztosításával, munkahelyteremtéssel a település közösségének hasznára

A jelen kihívásai (pl. a koronavírus okozta válság) a magyar társadalom szereplőit új, innovatív megoldások keresésére ösztönzik a szegénységből adódó problémák hatékony kezelésére. Vannak, akiket a válság nem gyengít, hanem megerősít. Szélsőséges élethelyzet, a társadalmi zárványok kialakulása, s az ehhez kapcsolódó esélytelenség az egész társadalom stabilitását, fenntarthatóságát veszélyeztetheti. A társadalmi kohézió erősödése, a társadalmi különállási folyamatok megtörése ugyanakkor a gazdasági fejlődés feltételei is.

Jelen felhívás azoknak az önkormányzati vezetőknek, szereplőknek szól, akik hatékony módszert találtak a szegénység elleni küzdelemhez helyi szinten. Az utóbbi években számos hazai és uniós program támogatott hasonló célú kezdeményezéseket, jó néhányuk már felzárkózási szolgáltatásként a hazai költségvetés részévé vált (Tanodák, Biztos Kezdet Gyerekházak, Roma Szakkollégiumok). Fontos lenne megtalálni azokat a programokat/programelemeket, amelyek akár ezen programok folytatásaként, akár ezekre alapozva vagy új kezdeményezésként a helyi mindennapok részévé válva valódi felzárkózási tényezővé tudnak erősödni és más önkormányzatok számára is átvehetők. A társadalmi felzárkózás sikere nagymértékben függ a helyi közösségek potenciáljától. A kérdés az, hogy milyen együttműködések képesek segítséget nyújtani a társadalmi szempontból szegregálódó közösségek tagjainak, miként tudják az önkormányzatok bevonni őket a társadalmi felzárkózás folyamataiba.

Fontos szempont, hogy az egyes települések jelenítsék meg azt is, hogy milyen eszközökkel tudják a jelen pályázat célcsoportját megszólítani, majd a kialakult együttműködéseket fenntartani, esetleg újakat generálni. A pályázatokban valódi, a hétköznapokban ténylegesen megvalósuló közös munka bemutatását várjuk.

A pályázat formanyomtatvány megfelelő részeinél szenteljenek figyelmet arra, hogy érthető és világos legyen:

•a program indulásának háttere,

•a program célja,

•a célcsoport megszólításának módja,

•a program megvalósításában megjelenő együttműködések,

•a jó gyakorlat eredményei,

•a jó gyakorlat fenntarthatósága,

•a jó gyakorlat kapcsolódása az adott önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjához, illetve annak intézkedési tervéhez (kiemelten a mélyszegénységben élők/romák célcsoport tekintetében).

 

4.Önkormányzati innovációk

Ebben a témakörben szabadon, bármely önkormányzati működési területhez tartozó bizonyított jó gyakorlatokat várunk, amelyek megfelelnek a program feltételeinek és nem taroznak az előző három témakörhöz, és a fent említett legalább egy éves működéssel rendelkeznek (ez valamennyi téma-kiírásra vonatkozik).

 

A díj elnyerésének feltételei

A pályázatban bemutatott gyakorlatok bírálati szempontjai:

Elfogadottság és együttműködés

A gyakorlat tervezését és bevezetését megfelelő egyeztetések kísérték-e, amelyek során sikerült-e megegyezésre jutni a gyakorlat tartalmáról és az együttműködés megvalósításáról.

Átláthatóság és nyitottság

A gyakorlat kialakítását segítő döntések jól definiáltak-e és közérthető formában hozzáférhetőek-e. Kialakításuk során konzultáltak-e résztvevőkkel, és van-e lehetőség a közreműködésükre a megvalósítás szakaszában. Törekedett-e az önkormányzat az aktív részvétel támogatására.

Hatásosság

A gyakorlat megvalósította-e a kitűzött célt, van-e pozitív hatása, esetleg hatást gyakorol-e más kapcsolódó területek gyakorlataira, a lakosok pozitívan értékelik-e.

Hatékonyság

A gyakorlat bevezetése jelentős, mérhető hatékonyságjavulást eredményezett-e.

Fontosság

A gyakorlat hozzájárul-e a település egyik (vagy több) problémájának megoldásához. Olyan probléma megoldásához járul-e hozzá, amely sok településen jellemző, s kevéssé ismert a megoldása.

Fenntarthatóság

A gyakorlat intézményesült-e és integrálódott-e az önkormányzat cselekvéssorába, megalapozott-e pénzügyi és szervezeti fenntarthatósága.

Megismételhetőség

A gyakorlat bevezethető-e több más településen különösebb probléma nélkül. 

Azok az önkormányzatok pályázhatnak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díjra, amelyek a maguk megítélése szerint valami új és másutt is alkalmazható gyakorlatot alakítottak ki.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díj elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával a pályázó önkormányzat vállalta, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerződés szerint a saját, díjazott gyakorlatát más önkormányzatokkal megismerteti. Annak érdekében, hogy a tudás széles körben, az ország más részein is hasznosulhasson, a nyertesek a legjobb gyakorlatukat bemutató fontosabb információkat nyílt napok, szakmai konferenciák, tanulmányutak, internetes bemutatkozás keretében adják át. A program a nyertes önkormányzatok képviselőinek mindehhez felkészítő képzést kínál.

A program irányítói

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével hirdeti meg 2008-tól folyamatosan. A megvalósításában részt vesz a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, az Országos Polgárőr Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is. 2019-ben csatlakozott az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az e-Demokrácia Műhely Egyesület (2020-ig) és a Homo Oecologicus Alapítvány, 2020-ban a Kisvárosok Szövetsége valamint a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, majd 2021-ben az Autonómia Alapítvány is.

A program célja

A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is.

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében jobb közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú teljesítményt eredményezhet. A program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. A tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.

Előzmények

Az elmúlt 12 évben több mint 140 pályázat 156 millió Ft összegnek megfelelő díjazásban részesült. A programban évente több pályázati területről gyűjtöttük az önkormányzati jó gyakorlatokat. Az eljárásrend értelmében az írásos pályázatokat a helyszínen is ellenőrizték a szakértők, akik az Irányító Bizottságtól nyerték el mandátumukat. A program végrehajtását projektmenedzser segíti, akinek munkáját a TÖOSZ biztosítja a programban. A végső döntő egy szakmai konferencia keretében zajlik, amikor a jó gyakorlatokat 10 perces prezentációban mutatják be a pályázók. A konferencia előtt prezentációs képzésben részesítjük a települések képviselőit, ami bizonyítottan hatékonyabbá és célzottabbá teszi minden évben a tudásátadási folyamatot. A szakértői értékelés markánsan elkülönül az Irányító Bizottság munkájától. A szakértői értékelések alapján a döntést az Irányító Bizottság hozza meg. A program honlapján részletes információk állnak rendelkezésre a program valamennyi részletéről: www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu 

Az ITM támogatásával 2019-ben nagy sikerű szakmai tanulmányútra került sor, amelyen a nyertes önkormányzatok képviselői vehettek részt. 2020-ban a nyertesek pénzjutalmat és változásmenedzsment képzést kaptak, tekintve hogy szakmai tanulmányutat nem tudtunk szervezni a járvány miatt. A pénzjutalom felhasználása kötött abban a tekintetben, hogy csak olyan önkormányzati fejlesztésre lehet felhasználni, ami a nyertes jó gyakorlattal kapcsolatos és megfelel a program feltételeinek, amit a menedzsmentet biztosító TÖOSZ ellenőriz. A díjakkal járó pénzösszegek felhasználásáról következő év március 31-ig kell benyújtani az elszámolást a TÖOSZ felé. A nyertesek képviselői részt vehetnek a 2020-as támogatás keretében kifejlesztett tudásprogramunkon „Változásmenedzsment – az önkormányzatok innovatív szerepe a gazdaságélénkítésben” címmel. A tréning jellegű tudásprogram 2x1 napos tapasztalati tanulásra, tapasztalatcserére, közös gondolkodásra építő kurzus. A négy kategória valamennyi győztesének vezetői vehetnek részt.


A program 2021. évi tervezett ütemezése:

-2021-es pályázati szakasz meghirdetése: 2021. márciustól folyamatosan május végéig.

Kövesse online konferenciáinkat az aktuális témakörökben:
(www.toosz.hu vagy www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu

-Pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 30.

-Beérkezett pályázatok írásbeli értékelése: 2021. július 31.

-Helyszíni/online megbeszéléseken keresztüli szakértői értékelések, beszélgetések: 2021. szeptember 30-ig. 

A korábbi módszertanhoz képest jelentős változás volt, hogy 2020-ban a járványügyi helyzet miatt online történt a helyszíni ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy elvártuk a pályázóktól, hogy arra a fél napra tegyék lehetővé az Interneten keresztül azokkal a kulcsszemélyekkel való konferencia beszélgetést, akiket előzetesen a szakértők megjelölnek. A félnapos, pontos napirendek szerint zajló intenzív szakmai eszmecsere, online közvetítés a pályázó által megjelölt helyi felelőssel lehetővé tette azt is, hogy a korábbiaktól eltérően akár minden IB tag és szakértő bekapcsolódhasson a helyszíni ellenőrzésbe. E módszertant idén kombináljuk, és hibrid módon lehetővé tesszük azoknak is a bekapcsolódást, akik nem tudnak személyesen részt venni. (Amennyiben a járványügyi helyzet engedi majd.)

-Felkészítő tréning az offline/online prezentációs döntőre: 2021. október folyamán

- A prezentációs döntő záró-konferencia tervezett időpontja: 2021. november 25. 

Online vagy offline helyi szakmai napok a nyerteseknél: 2021. november 25- 2022. május 31.

A „Változásmenedzsment – az önkormányzatok innovatív szerepe a gazdaságélénkítésben” kurzus képzéseire 2021. novembertől december 31-ig kerül sor Budapesten a TÖOSZ által fenntartott Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban. 

Pályázati határidő: 2021. június 30.

A pályázati adatlap csatoltan található.

Valamennyi magyarországi települési önkormányzat elnyerheti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díját. 

Pályázni a www.toosz.hu és a www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu internetes honlapról letölthető pályázati formanyomtatvány elektronikus kitöltésével lehet. A pályázatot online kell beküldeni a következő címre: toth@toosz.hu és sabjan@toosz.hu 

A pályázat további érvényességi feltételei:

•egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) prezentáció és egy 2 perces videó, amelyet pályázat elektronikus példányával együtt kell megküldeni a toth@toosz.hu valamint a sabjan@toosz.hu  e-mail címre [5 MB-nál nagyobb terjedelmű fájl esetén kérjük, szíveskedjenek óriásfájl-küldő programot (www.mammutmail.com  vagy www.toldacuccot.hu) használni];

•a pályázat formanyomtatványt egy MS Word és egy szkennelt, a polgármester által aláírt változatban kell megküldeni e-mailben.

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A pályázó a mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók és videók szabad felhasználásához.

A programban való részvételhez, a pályázat megírásához segítséget nyújtunk egy egynapos felkészítő tréning keretében. 

Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ Titkárságához a következő elérhetőségek valamelyikén: (06 30) 436 0260 vagy (06-1) 322-7407 telefonszámon és a sabjan@toosz.hu e-mail címen.


A pályázati felhívás ITT található.

A pályázati adatlap ITT található.

Üdvözlettel:

TÖOSZ Titkárság