A projekt célja, hogy javítsa a munkavállalók egészségét

2021. 04. 08. | A Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál projekt hírei

A "Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál" című projekt célja, hogy javítsa a munkavállalók egészségét és a munkahelyi jóllétet, hívta fel a figyelmet Sándor Csaba, a Fontanus Alapítvány munkatársa, a projekt menedzsere.

Sándor Csaba elmondta, hogy a projekt három szervezet kezelésében van, a konzorcium tagja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Fontanus Alapítvány. A Fontanus Alapítvány kapcsán kiemelte: a szervezet azért jött létre, hogy újszerű kutatási módszertanokat és kutatásokat karoljon fel, illetve támogasson. Hozzátette, hogy ide tartozik a munkahelyi stressz témája is, illetve a munkahelyi stressz megelőzése és kezelése.

A projekt célja, hogy javítsa a munkavállalók egészségét és a munkahelyi jóllétet, ami illeszkedik a magyar kormány, illetve az Európai Unió célkitűzéseihez. A projekt eredményeként azt várják, hogy javulni fog a szervezetek hatékonysága, illetve a munkahelyi körülmények.

 Kiemelte, hogy munkavállalói és munkáltatói kérdőíves felméréseket végeztek a munkahelyi stresszel kapcsolatban. A kérdőíves felmérések célja az volt, hogy átlássák a munkahelyi stresszfaktorokat feltérképezzék, és a stresszkörülményeket átlássák, illetve ez alapján alakítsák ki a Fontanus Kutatóközpont által kidolgozott módszert adaptálják az önkormányzati szektor részére.

A kutatási eredményekből tanulmány készül, a kérdőívek eredményeit összevetik a Fontanus Kutatóközpont módszertanával, ez alapján készül el az önkormányzati szektorra adaptált stressz-megelőzési és kezelési módszertan - hívta fel a figyelmet Sándor Csaba. Mint mondta, javaslatokat fogalmaznak meg a munkáltatók számára olyan intézkedésekre, amelyekkel a munkahelyi körülményeket, a munkahelyi stresszhelyzetet javítani tudják. Emellett javaslatokat fogalmaznak meg a munkavállalók számára is, amellyel egyénileg tudnak a helyzetükön javítani.

Kiemelte, hogy országos és megyei népszerűsítő rendezvények keretében kerülnek népszerűsítésre a önkormányzatok számára a projekt eredményei. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyek felkérésünk alapján vállalják, hogy részt vesznek a pilot projekt megvalósításában, megvizsgálják azt, hogy a kidolgozott módszertan a gyakorlatban hogy működik. Ennek keretében legalább 100 fő önkormányzati alkalmazottal kerülnek közvetlenül kapcsolatba, és megvizsgálni velük együttműködésben, hogy a projekt keretében létrehozott módszertan mennyire működőképes a gyakorlatban - ismertette a hátralévő időszak feladatait a projektmenedzser.

Rámutatott, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a projekt eredményeként arra számítanak, hogy csökkenni fog a stresszből fakadó megbetegedések száma, a munkából való kiesések, táppénzes esetek száma. Ezáltal a munkáltatóknál költségcsökkenés érhető el, javulhat a munkahelyek közhangulata, illetve a stresszmentes munkahelyekre könnyebb lesz a munkaerő toborzása is.

A projektről:

A GINOP-5.3.5-18-2018-00083 azonosítószámú „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” felhívás keretében a Fontanus Alapítvány, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) hármas konzorciumi partnerségében dolgoznak együtt a minőségi munkahelyek megteremtésért. A projekt keretében kérdőíves felmérést végeztünk a közalkalmazottak és köztisztviselők körében a stresszfaktorok kimutatása és a stresszkezelési képességek tanulmányozása érdekében, mind a munkavállalók, mind a munkáltatók esetében. A projekt tartalma a magyar önkormányzatokban dolgozó munkavállalók stresszfaktorainak felmérése, a felmért faktorok és körülmények alapján stressz megelőző és -kezelő módszertan kifejlesztése a munkavállalók és munkáltatók számára, figyelembe véve a szektor sajátosságait, a kutatási eredmények publikálása, népszerűsítése, ill. pilot projekt keretében a kidolgozott módszertan bevezetése több önkormányzati munkahelyen.