A stressz feloldása közös érdek

2021. 03. 19. | A Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál projekt hírei

A stressz hatással van a munkahelyi hatékonyságra, a munkavégzés minőségére, a munkahelyi hangulatra, légkörre. A TÖOSZ főtitkára szerint ennek a feloldása, megoldása közös érdek, hiszen ezzel az adott munkavégzés hatékonyságát lehet növelni, az emberi egészség megőrzése mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalon fontos tényező. A projektben a TÖOSZ a munkaadói oldalt képviseli, részvételének alapvető indoka az, hogy a korábban felhalmozott tudást és tapasztalatot továbbvigyék és ezzel is segítsék a projekt megvalósítását – mondta dr. Gyergyák Ferenc.

A Stresszmentes önkormányzatok a magyar önkormányzatoknál projektben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, mint a legnagyobb magyar országos önkormányzati szövetség, amely a települések több mint a felét tagjai között tudhatja, a települési önkormányzatokat, mint munkáltatókat szólította meg, így szerzett közvetlen információt a stresszel kapcsolatos közigazgatási tapasztalatokról a munkaadói és munkavállalói oldalon egyaránt, magyarán a képviselő-testület, polgármester, jegyző oldaláról, illetve a köztisztviselők és az önkormányzatoknál dolgozó közalkalmazottak oldaláról – mondta a főtitkár.

A stresszről nagyon sokat hallunk – mutatott rá a főtitkár. Hozzátette, Selye János professzor, a stresszelmélet világszerte ismert és elismert klasszikusa is fölemlítette a stressz káros hatásait az emberi szervezetre. A stressz nemcsak közlekedés során, vagy otthon, hanem a munkahelyen is éri az embert, munkáltatókén és munkavállalóként egyaránt. Egymástól, vagy harmadik féltől, ügyfelektől – tette hozzá dr. Gyergyák Ferenc.  Mint mondta, a stressz hatással van a munkahelyi hatékonyságra, a munkavégzés minőségére, a munkahelyi hangulatra, légkörre. Kiemelte: „ennek a feloldása, megoldása közös érdekünk, hiszen ezzel az adott munkavégzés hatékonyságát tudjuk növelni, nem beszélve arról, hogy mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalon az emberi egészség megőrzése fontos tényező.”

A főtitkár rámutatott arra is, hogy a projekt lehetőséget nyújt a véleménycserére, az egymással való párbeszédre és olyan javaslatok kidolgozására is, amelyek megoldást jelenthetnek a jövőre nézve azért, hogy jobb munkahelyi légkörben, stresszmentes munkahelyeken tudjunk dolgozni. Elmondta, hogy a stresszmentes munkahelyek kérdése nem ismeretlen a TÖOSZ számára, hiszen 2012-2014 között volt egy nagy projektjük, ez volt a „A harmadik oldali erőszak megelőzése helyi szinten” c. projekt.  Az általuk vezetett összefogás hazai partnere a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), fő norvég partnere a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) és a norvég szakszervezet, a Norvég Önkormányzati Alkalmazottak Szakszervezete (Fagforbundet) volt.

Mint mondta, a projekt fontos célkitűzése volt: a norvég-magyar ezirányú szakmai tapasztalatok cseréje, a háromoldalú párbeszéd fejlesztése és a méltányos munkakörülmények megteremtése az önkormányzati szektorban. A főtitkár kiemelte: a programban résztvevők fontosnak tartották, hogy az önkormányzati közigazgatás területén legyenek felkészültek arra, hogy a „harmadik” fél által elkövetett erőszakos cselekményekkel szemben fellépjenek és azokat megelőzzék.

Kiemelte, hogy nagyon sok tapasztalat, ötlet, javaslat gyűlt össze azokra a tényleges intézkedésekre, szervezeti megoldásokra nézve, amelyekkel csökkenthető az ügyféloldali erőszak. A közös munka eredménye egy adaptálható stratégiai modell lett, amely norvég módszereken alapul és közös kiindulópontokat kínál az önkormányzatoknak az ügyféloldali erőszak megelőzésére és kezelésére.

Jelen projektben a munkaadói oldalt képviselik és a TÖOSZ részvételének alapvető indoka az, hogy a korábban felhalmozott tudást és tapasztalatot tovább vigyék és ezzel is segítsék a projekt megvalósítását. A főtitkár azt kérte önkormányzatoktól, hogy legyenek partnerek mindebben, véleményeikkel, javaslataikkal segítsék a közös munkát a stresszmentes munkahelyek kialakítása érdekében.

 

 

A projektről:

A GINOP-5.3.5-18-2018-00083 azonosítószámú „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” felhívás keretében a Fontanus Alapítvány, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) hármas konzorciumi partnerségében dolgoznak együtt a minőségi munkahelyek megteremtésért. A projekt keretében kérdőíves felmérést végeztünk a közalkalmazottak és köztisztviselők körében a stresszfaktorok kimutatása és a stresszkezelési képességek tanulmányozása érdekében, mind a munkavállalók, mind a munkáltatók esetében. A projekt tartalma a magyar önkormányzatokban dolgozó munkavállalók stresszfaktorainak felmérése, a felmért faktorok és körülmények alapján stressz megelőző és -kezelő módszertan kifejlesztése a munkavállalók és munkáltatók számára, figyelembe véve a szektor sajátosságait, a kutatási eredmények publikálása, népszerűsítése, ill. pilot projekt keretében a kidolgozott módszertan bevezetése több önkormányzati munkahelyen.