Nemzetközi szeminárium "SMART AGENDA" témájában

2023. 06. 30. | Nemzetközi hírek

Olomoucban 2023. június 21-én a Városháza épületében tartottak egy nemzetközi szemináriumot "Smart Agenda" témában, amely a Határon Átnyúló Együttműködés a Partnerségért és Jólétért projekt megvalósításának részeként került megrendezésre a Visegrád Alap finanszírozásával.

 

A szemináriumon a V4-országok résztvevői osztották meg tapasztalataikat az intelligens megoldások alkalmazásáról, amelyek segítenek jobban megbirkózni a fennálló helyzettel a közélet különböző területein, valamint azt, hogy a közvélemény hogyan érzékeli a Smart Agenda bevezetésére tett erőfeszítéseket. 

Ha a bemutatott előadásokban közös nevezőt szeretnénk találni, az minden bizonnyal a helyi lakosok mindennapi életminőségének emelése, a falvakban, városokban a lakosság számának csökkenésének megállítása vagy legalább lassítása, valamint fenntartható növekedésük biztosítása lenne. Meghallgathatták a résztvevők az intelligens megoldásokat az ún. Okos napirend 1. szakaszában (lakosok életét megkönnyítő alkalmazások). Majd áttértek az ún.  2. szakaszra, ami a koncepcionális megközelítések és a fenntartható urbanisztika.

A települések lakosságszám szerinti méretét tekintve a szemináriumon egy 250 lakosú falu (Nižná Vola) és egy 290 000 lakosú város (Ostrava) is találkozott.

Az előadók abban is egyetértettek, hogy az okos megoldások nem csupán technikai és technológiai jellegű megoldások. Hangsúlyozták továbbá a várostervezés koncepcionális és fenntartható megközelítését, vagy a lakosok és szakértők bevonásának fontosságát a projektekbe. 

A résztvevőket Miroslav Žbánek úr, a Cseh Köztársasági Városok Szövetségének alelnöke és Olomouc város polgármestere fogadta. Ezt követően Radomír Brtáň úr, a Szlovákiai Városok Szövetsége I. alelnöke, Kassa polgármestere köszöntőt mondott, majd 8 önkormányzat (5 cseh önkormányzat) érdekes előadásait hallhatták a jelenlévők.

Jan Vitula, Židlochovice polgármestere az új Chytré Líchy városrészről tartott előadást, amely teljes egészében a SMART megoldások maximális kihasználásával épül meg, mind városi, mind technológiai szempontból. A pályázaton több építészeti iroda is részt vett.  A vizsgálatot célirányosan választották ki és értékelték több szempont alapján, mint pl minél közelebb kerülni a szén-dioxid-semlegességhez, kb.50%-os megtakarítás elérése az elfogyasztott ivóvízben és a kivezetett szennyvízben, zöldtetők és áteresztő nedvszívó felületek beépítése a tervezésbe stb.

A város az idén városfejlesztési társaság létrehozását tervezi e kerület fejlesztésének megvalósítására. Három év intenzív munka után 2023 végén szeretnék kiadni az építési engedélyt. 

A rendezvényen Szenci város alpolgármestere, Juraj Gubáni osztotta meg a SMART megoldásokkal kapcsolatos tapasztalatokat és a jó gyakorlatok példáit a szlovákiai Szenc városából. A SMART megoldások bevezetésének a városi polgárok mindennapi életébe Szenciben nagy hagyománya van. A város már 2014-ben elnyerte az év LED városa díjat Közép-Kelet-Európában. A városban az összes lámpa 99%-a LED technológiát használ, ami jelentős villamosenergia-megtakarítást eredményezett, és jelentősen csökkentette a fényszmogot is a városban. 

A SMART megközelítésekkel kapcsolatos figyelemreméltó gondolkodásmódot Trojanovice polgármestere, Jiří Novotný mutatta be a résztvevőknek, aki a magas színvonalú építészetet és várostervezést helyezi előtérbe a falu fejlesztésében.  Ez kapcsolódna a "remeteségi" hagyományokhoz, de a modern kornak megfelelően. Utazás közben merít ihletet, csodálja a modern építészetet, amely a hely hagyományainak kontextusába kerül. Meggyőződése, hogy minden falunak/városnak megvan a maga egyedi "DNS-e", amelyet nem lehet lemásolni, csak adaptálni és módosítani a regionális viszonyoknak megfelelően.

A következő 20-30 év nagy kihívása a Barnamezős CÉRKA átalakítása, ahol igyekeznek szinergiát teremteni. A terület minden funkcióját szeretnék összekapcsolni úgy, hogy azok együttműködjenek egymással és kölcsönös előnyökkel járjanak. Ez a föld az egykori frenštáti bányához tartozott, és az önkormányzat megvásárolta az állami cégtől. A fő hasznot a polgármesternek az jelenti, hogy a szénbányászatnak szánt terület új fenntartható városrész lesz. És a falu eredeti és fiatal lakói, akik nagyvárosokba mentek dolgozni vagy tanulni, visszatérhetnek ide. Viliam Mrázik, Teplička nad Váhom polgármestere bemutatta az elmúlt években megvalósított SMART megoldásokat, és kiemelte azok ésszerű és okos alkalmazását. Szintén a képviselő-testület rendszeres üléseinek megbeszélései alapján, 13 éves hagyománnyal, megvalósult egy forgácsfeljárós, zöldtetős kerékpártároló építése, napkollektorok kerültek felszerelésre a meleg víz melegítésére, ill. virágoknak magaságyások kerültek telepítésre különféle növényfajtákkal, amelyek oktatási segédanyagként is szolgálhatnak.

A Dukelská mesta Jeseník multifunkcionális sportkomplexum koncepcióját, ahol az intelligens urbanisztika és az "okos" technológiák kéz a kézben járnak, Tomáš Vlazlo, Jeseník városának nyugdíjas tanácsosa mutatta be.  A projekt célja, hogy hátteret teremtsen a természetben az egész éves egyéni tevékenységekhez, miközben biztosítja annak maximális önellátását, a lehető legalacsonyabb energia- és nyersanyagigényt és időbeli fenntarthatóságot.  Végül, de nem utolsó sorban, azt javasolta az előadó, hogy alakítsunk ki olyan táji megoldásokat is, amelyekben a növényzet segíti a víz felhalmozódását és megakadályozza a túlmelegedést.

Nagyon érdekes projektet mutatott be Petr Ondráček építész, Třebíče város főépítésze és Petr Velička az M&P Tájépítészeti Stúdiótól.  A Borovina ipari negyed (egykori téglagyárral, bőrfeldolgozó üzemmel és tölgyfakéreg-szélmalommal rendelkező terület) helyreállítását akkor tervezték, amikor a SMART megoldások még csak éppen feltűntek. Ezt a barnamezőt pedig „okos” eljárásokkal sikerült beilleszteni a város szervezetébe, szintén Hollandia inspirációinak köszönhetően. Többfunkciós környezetet hoztak létre munkalehetőségekkel és lakhatási lehetőséggel, fenntartható városi mobilitással, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiával és mikroterekkel minden generáció számára. Szokatlan módon is támogatták a turizmust - "Csikkerért a szélkeréken", amikor is a szélmalom jegye egyben a helyi cukrászdában vásárolt, szélkerekes cukrászda zászlója is.

 

Marcel Kaščák, Nižná Voľa polgármestere a szeminárium résztvevői közül a legkisebb (250) lakosságszámú faluban mutatta be a SMART megoldások alkalmazását. Hozzájárulása nagy inspirációt jelentett minden olyan település számára, amely éppen méretüknél fogva szkepticizmus tárgyát képezhette, mert „Egy kis település is lehet OKOS!” T. Roosevelt kijelentése: "Tedd, amit tudsz, azzal, amid van, és ott, ahol vagy" különösen igaz az ilyen falvakra. Különböző alapok hozzájárulásának köszönhetően a község korszerűsítette a közvilágítást, kamerarendszert épített ki, elektronikus temetőútlevél- és könyvtári információs rendszert alakított ki, napkollektorokat telepített.  A polgárok környezettudatossága folyamatosan növekszik.

Nižná Voláról a legkisebb lakosú résztvevőből a legnagyobb település - Ostrava város - képviselőjévé ugrottak az előadók sorában. Pavel Řihák, a MAPPA Ostrava Városi Területrendezési és Építészeti Stúdió munkatársa szemléletváltást mutatott be ezzel a nagyvárossal kapcsolatban, amely már korábban is elkészítette a SMART fejlesztési stratégiáját, és rendszeresen módosítja stratégiáit a társadalmi igények változásával. Igyekszik vonzó, társadalmilag támogató várost kínálni, magas színvonalú kerékpáros közlekedéssel, amely a régi és ipari épületek vagy városrészek számára második esélyt ad.

A nemzetközi szemináriumon a résztvevők különböző megközelítésekről hallhattak információkat, amelyek egyediek és nagyon sajátosak voltak, nemcsak két ország eltérő megközelítésén alapultak, hanem az önkormányzat méretének, lehetőségeinek, körülményeinek feleltek meg.