"Gondoskodó közösségek" címmel nemzetközi innovációs projekt indult a TÖOSZ részvételével

2024. 01. 19. | Gondoskodó közösségek

A Diakonie Baden vezetésével a Duna régió kilenc országából 25 partner részvételével az idei év elején indult "Gondoskodó közösségek" projekt célja, hogy javítsa az ápolásra szoruló emberek életminőségét a Duna régió vidéki és városi területein. Az elkövetkező 30 hónap során a régiók közötti innovációk és együttműködés kezdeményezése és előmozdítása történik. A TÖOSZ részvételével zajló projekt a tudományos megfigyelés révén más határmenti régiók számára is mintául szolgálhat.

Otthon, a lehető leghosszabb ideig jól ápoltnak lenni a megszokott környezetben: Ez sok ápolásra szoruló ember kívánsága. Ez a fajta ambuláns gondozás és otthoni ápolás azonban gyakran nem lehetséges, mivel az egész Duna-régió komoly kihívásokkal küzd ezen a téren: A gondozó személyzet és az önkéntesek hiánya, az informális gondozók túlterheltsége és a digitális támogató rendszerek mindennapi életbe való integrálásának hiánya csak néhány példa. A vidéki területeken általában még nehezebb átfogó és megfelelő szolgáltatásokat és támogatást nyújtani, mint a városi területeken. Az európai gondozási stratégia (2022) azt mutatja, hogy bár a különböző gondozási szereplők Európa-szerte hasonló kihívásokkal szembesülnek, a megoldásokat általában nemzeti szinten dolgozzák ki.

Itt lép be a "Gondoskodó közösségek" projekt transznacionális megközelítése. A projekt konkrétan a Duna-régió vidéki és városi területein élő, gondozásra szoruló emberek életminőségének javítását célozza.

Mindenekelőtt az állami és magánszereplők innovációs erejét kell megerősíteni. Ezen túlmenően az adott régión túli transznacionális együttműködést is el kell mélyíteni és hosszú távon strukturálisan meg kell szilárdítani. A projektet ebben a törekvésben tudományos monitoring fogja támogatni. 

 

"Nagy örömünkre szolgál, hogy a Diakonie Baden-t - Diakonie Baden a baden-württembergi független szociális szolgáltatások egyik ernyőszervezete - választották ki a jelenlegi Interreg finanszírozási pályázatban a három német vezető partner egyikeként" - mondja Dr. Katja Vonhoff, a Diakonie Baden projektmenedzsere a projekt január 15-ei belső online projektkezdő rendezvényén. A "Gondoskodó közösségekkel" folytatódik a "D-Care Labs" európai projekt 2020-2022 közötti sikeres együttműködése, amelyben kilenc országból származó partnerek már terveztek és valósítottak meg innovációs programokat. "A cél most a transznacionális együttműködés fokozása, a sikeres termékek skálázása és új szintre emelése".

 

A D-Care Labs projekt keretében létrehozott D-Care Lab Budapest innovációs laboratórium 2023. október 5-ei ülése a TÖOSZ Információs és Koordinációs Központban

Transznacionális megoldások kifejlesztése

A gondoskodó közösségek transznacionális megközelítést alkalmaz: a cél a Duna-régió vidéki és városi területein élő, gondozásra szoruló emberek életminőségének javítása a különböző állami és magánszereplők közötti innovációs kapacitások és interregionális együttműködési struktúrák kiépítésével - tudományos nyomon követéssel támogatva. A "D-Care Labs" európai projektben (2020-2022) 9 országból származó partnerek már megterveztek, teszteltek és megszilárdítottak innovációs programokat (úgynevezett inkubátorokat). A D-Care Labs támogatja innovációs laboratóriumként a szociális szervezeteket és a szociális vállalkozókat abban, hogy új megoldásokat dolgozzanak ki saját régiójukban, teszteljék a kezdeti prototípusokat és üzleti modelleket dolgozzanak ki. A Gondoskodó közösségek erre épül, és célja az európai együttműködés fokozása és új szintre emelése.

 

Gondoskodó közösségek: Az átalakulás lehetővé tétele

A gondoskodó közösségek három területre összpontosítanak:

1. Kapacitásépítés

Az innovációs programokat (úgynevezett accelerator programokat) hat országban tervezik, kísérleti jelleggel alkalmazzák és értékelik. Ezekben a programokban az innovációs csapatokat támogatják az innovatív megoldások továbbfejlesztésében és méretnövelésében. További három országban rendszerinnovációs laboratóriumokat hoznak létre. A programokban a gondozási ágazat valamennyi kulcsfontosságú szereplője részt vesz, beleértve a gondozási szolgáltatásokat, a helyi hatóságokat, a vállalatokat, az önkénteseket és a finanszírozó szervezeteket. Míg az akcelerátorprogramok célja konkrét megoldások megvalósítása és skálázása, addig a rendszerinnovációs laboratóriumok az ápolási ágazat rendszerszintű kihívásainak strukturális javításán dolgoznak. 

2. Transznacionális együttműködési struktúrák és platformok létrehozása

Egy közös transznacionális innovációs program keretében tíz nemzetközi csapat dolgozik az otthoni gondoskodás személyre szabott megoldásainak kifejlesztésén. A vidéki és városi szereplők számára újonnan létrehozott Duna Régió Szakpolitikai Együttműködési Platform a digitális formátumú tapasztalatcsere és hálózatépítés platformja. A 2024-től évente megrendezésre kerülő Duna Táesadalmi Innovációs Csúcstalálkozóval más érdeklődők is részesei lehetnek a Gondoskodó közösségek tudás- és innovációs közösségének, és megismerhetik és kicserélhetik a projektek eredményeit.

3. Tudományos támogatás

A tevékenységekhez egy transznacionális csapat nyújt tudományos támogatást. A cél egy empirikusan tesztelt kutatási keret létrehozása az otthoni ápolás és a szomszédságorientált szolgáltatások átalakító hatásainak elindításához. A csapat elemzi a gyakorlati munkát, és képzi az érintett szakembereket saját értékelésük és hatáselemzésük professzionalizálására. A tudományos nyomon követés eredményei a politikusokkal, a közigazgatással és a gyakorlati szakemberekkel folytatott további párbeszéd alapjául is szolgálnak.

Ki áll a projekt mögött?

A Diakonie Baden vezetésével a Duna régió kilenc országából 25 partner valósítja meg a Gondoskodó közösségeket 30 hónapon keresztül (2024 januárjától 2026 júniusáig). A projektkonzorcium széles körű, állami szereplők, egyetemek, nem kormányzati szervezetek és egyesületek alkotják.

Hogyan lehet bekapcsolódni?

A hálózatépítés, a párbeszéd és a hosszú távú tudás- és innovációs közösség kialakítása a gondoskodó közösségek kulcsfontosságú célkitűzései közé tartozik. A honlapon rendszeresen tájékoztatunk a projekt eredményeiről és a részvételi lehetőségekről a kapacitásépítő programok vagy rendezvények keretében. 

 

 

A "Gondoskodó közösségek" projektet kilenc dunai régióbeli ország 18 partnere valósítja meg 30 hónapon keresztül (2024 januárjától 2026 júniusáig). A projektkonzorcium széleskörű, közszereplők, egyetemek, civil szervezetek és egyesületek alkotják. A projektet az INTERREG Duna Régió program finanszírozza. A "Duna Régió Szociális Innovációs Csúcstalálkozó" elnevezésű nyitórendezvényre 2024. április 24-én kerül sor.