Két fontos témában fordult az illetékes szaktárcákhoz a TÖOSZ

2024. 03. 07. | TÖOSZ hírek

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) Elnöksége a Szövetség tagönkomrányzataitól érkezett észrevételek alapján megtárgyalta a polgármesterek illetményének és a távollétes szabálysértési helyszíni bírság hivatalra háruló költségének hatályos jogi szabályozását. Az Elnökség döntése alapján a TÖOSZ a fenti kérdésekben jogalkotási javaslatokkal fordult a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz és a Pénzügyminiszériumhoz.

A dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Varga Mihály pénzügyminiszter részére megküldött levél letölthető: INNEN