Mennyibe kerülnek a helyi önkormányzati szolgáltatások?

2024. 03. 21. | TÖOSZ hírek

Az önkormányzati standard kiadási szükséglet-elemzés módszerével ismerkedhettek meg a TÖOSZ, a Pénzügyminisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a többi kulcsszereplő képviselői a „Helyi önkormányzati közpénzügyi fejlesztés és önkormányzati kapacitásépítés” című projektben Budapesten 2024. március 20-án.

A projekt vezető szakértői szervezete az Európa Tanács, fő támogató az Európai Bizottság a Technikai Támogatási Eszköz program révén. A projekt célja a helyi önkormányzatok igazgatási és pénzügyi kapacitásának megerősítése.

A projekt kedvezményezettje a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a magyar Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) és a Pénzügyminisztérium (PM) a projekt teljes időtartama alatt részt vesz a projektben, nevezetesen a projekt Tanácsadó Csoport és a Helyi Önkormányzati Pénzügyi Munkacsoport tagjaiként.

A munkacsoport ülésére 2024. március 20-án került sor, az egyeztetés egyik fő fókusza a Standard Kiadási Szükséglet-elemzés (Standard Expenditure Needs - SEN) volt. Ezt a metódust és a kapcsolódó Standard Kimeneti Szintek (Standard Levels of Output - SLO) módszertanokat az Olasz Gazdasági és Pénzügyminisztérium és a Banca d'Italia által létrehozott szakosított szervezet, a Soluzioni per il Sistema Economico (SOSE) csoportja dolgozta ki nemzetközi tapasztalatokra támaszkodva. A SOSE módszertanát ezt követően Litvániában is felhasználták és adaptálták.

Nagyon érdekes volt látni, hogy egy négymezős koordináta rendszerben, ahol a tengelyeken a kiadási szükséglet, valamint a minőség helyezkedik el, hol helyezkednek el az olasz nagyvárosok pl. a hulladékgazdálkodás terén.
Lényegében a standard kiadási szükségleteket (SEN) egy lineáris költségfüggvény modellezésével számítják ki közvetlen formában, amikor az outputok halmaza azonosítható (pl. szociális vagy oktatási szolgáltatások), vagy csökkentett formában, úgynevezett kiadási függvényként, amikor az output nem mérhető (pl. közigazgatási szolgáltatások), és azt a kontextus-változókkal helyettesítik. Mindkét esetben a végső modell egy olyan képlet, amely súlyokat alkalmaz a releváns mutatókra.

A mutatóknak a helyi szolgáltatások nyújtásának költségeiben (pl. munkaerőköltség, morfológiai jellemzők stb.) és a szolgáltatások mennyiségében (pl. a szolgáltatások konkrét felhasználói, a szolgáltatásokra jogosult lakosok stb.) mutatkozó különbségeket kell megragadniuk. A súlyozást az e mutatók önkormányzati különbségei által generált kiadási eltérésekről szóló objektív bizonyítékok alapján kell megállapítani.

A cél annak a tesztelése, hogy a SEN - módszertan hogyan tájékoztathatja a magyar önkormányzati szereplőket a kormányközi pénzügyi transzferrendszer lehetséges jövőbeli kiigazításairól, különös tekintettel a "feladatalapú finanszírozás" megközelítéssel kapcsolatos megfontolásokra.

A kísérleti projekt célja a közös tanulás és feltárás támogatása a módszertan bevezetésével, valamint a Standard Kiadási Szükségletek (SEN) és a Standard Kimeneti Szintek (SLO) kiszámításával egy önkormányzati szolgáltatási területen. E modellezés elvégzésének képessége attól függ, hogy a projektcsapat rendelkezésére állnak-e a szükséges adatok, a projekt korábbi munkájára építve.

A következő tevékenységeket tervezzük:

1. tevékenység: A SEN-módszertan bemutatása és bevezető ismertetése (2024. március)

2. tevékenység: Projektindító találkozó és megbeszélés a magyar képviselőkkel/szakértőkkel. A kiadási funkció
kiválasztása, a rendelkezésre álló statisztikai információk fényében is. A felhasználandó statisztikai változók kiválasztása, amelyeknek már a magyar hatóságok birtokában kell lenniük. (2024. március)

3. tevékenység: A változók összegyűjtése, a statisztikai adatkészlet és a számításhoz szükséges informatikai környezet előkészítése (2024. április)

4. tevékenység: A kiválasztott kiadási funkció SEN és SLO számítása, ideális esetben az összes magyarországi településre vonatkozóan. Kísérletezés különböző szakpolitikai megoldásokkal a szolgáltatások standard szintjének intenzitására vagy az inputokra (pl. munkaerőköltségekre) vonatkozó megbízásokra vonatkozóan. Az eredmények elemzése és összehasonlítása a meglévő módszertanok eredményeivel (2024. május-július).

5. tevékenység. A kísérleti gyakorlat eredményeinek bemutatása és megvitatása az érintett érdekelt felekkel. A zárójelentés elkészítése és átadása. (2024. június-július)

Nemzetközi szakértői csapat

A magyarországi kísérleti projekthez az Európa Tanács Jó Kormányzás Szakértői Központjának sikerült mozgósítania azokat a nemzetközi szakértőket, akik részt vettek a módszertan olaszországi fejlesztésében és bevezetésében, valamint az azt követő litvániai adaptációjában.

Vieri Ceriani, a Soluzioni per il Sistema Economico (SOSE) korábbi vezérigazgatója lesz a csoport vezetője. Ceriani hosszú közgazdasági és pénzügyi pályafutást tudhat maga mögött, többek között az Olasz Nemzeti Bank adóügyi osztályának vezetőjeként, a Kincstárban tanácsadóként és a Pénzügyminisztériumban miniszteri tanácsadóként, valamint gazdasági és pénzügyi államtitkárként. Ceriani úr széleskörű tapasztalattal rendelkezik az olasz kormány képviseletében az olyan fontos nemzetközi fórumokon, mint az IMF, az OECD és az Európai Bizottság.

Danilo Ballanti korábban felügyelte a törvényerejű rendelet alapján a SOSE-re bízott standard szükségletszámítás ökonometriai módszertanát. Ballanti úr lesz a vezető statisztikus a kísérleti projekt során.

Francesco Porcelli az Università degli Studi di Bari közgazdaságtudományi docense és az olasz Gazdasági és Pénzügyminisztérium SOSE államháztartási osztályának korábbi vezető közgazdásza. Mivel szorosan részt vett a litvániai közös projektben, felbecsülhetetlen értékű tanácsokkal tud majd szolgálni az adaptációs folyamatban.