Charta a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben

2006. május 12-én a CEMR elfogadta az innsbrucki közgyűlésén az Európai Chartát a nők és férfiak közötti egyenlőségről helyi szinten, amely innen tölthető le magyar nyelven>>>

A charta célja az európai helyi és regionális önkormányzatok ösztönzése arra, hogy kötelezzék el magukat a konkrét eszközökkel való fellépésre a nemek közötti egyenlőség megteremtésére a helyi élet minden szintjén. Az alábbiakban találjuk az alapelveket és a csatlakozási formanyomtatványt

A Charta alapelvei

A Charta a nők és férfiak esélyegyenlőségéről a helyi életben aláírói tevékenységeik alapjául az alábbi alapelveket ismerik el:

1. A nők és férfiak egyenlősége alapvető jog

Ezen jog érvényesülését a helyi és regionális önkormányzatoknak hatáskörükön belül valamennyi területen meg kell valósítaniuk, beleértve, hogy kötelességük a diszkrimináció valamennyi formájának megszüntetése, függetlenül attól, hogy közvetlen vagy közvetett megkülönböztetésről van-e szó.

2. A nők és férfiak közötti egyenlőség biztosításakor figyelembe kell venni a többszörös diszkriminációt és a hátrányos helyzetet

A többszörös megkülönböztetés és a hátrányos helyzet nemi szemponton kívül alapulhat származási, etnikai és szociális eredeten, genetikai sajátságokon, nyelven, valláson vagy hiten, politikai vagy egyéb véleményen, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni, születési, rokkantsági, kor, szexuális orientáción, vagy szociális-gazdasági helyzeten, amelyeket figyelembe kell venni a nők és férfiak esélyegyenlőségével kapcsolatosan.

3. A nők és férfiak kiegyensúlyozott részvétele a döntéshozatalban a demokratikus társadalom előfeltétele

A nők és férfiak esélyegyenlőségének joga megköveteli, hogy a helyi és regionális önkormányzatok minden arra alkalmas eszközt bevessenek és megalkossanak minden arra alkalmas stratégiát a nők és a férfiak kiegyensúlyozott részvételének elősegítésére a döntéshozatal terén.

4. A nemi alapú sztereotípiák eloszlatása alapvető fontosságú a nők és férfiak közötti egyenlőség megteremtésében

A helyi és regionális önkormányzatoknak támogatniuk kell az olyan sztereotípiák és akadályok megszüntetését, amelyeken a nők egyenlőtlen helyzete és viszonya alapul, és amelyek a nők és férfiak szerepeinek egyenlőtlenségét előidézik politikai, gazdasági és kulturális viszonylatban

5. A nemi szempontok integrálása a helyi és regionális önkormányzatok összes olyan tevékenységébe, amelyek megkívánják a nők és férfiak közötti egyenlőség előtérbe helyezését

A nemi alapú nézőpontokat mindazon politikák, módszerek és eszközök tervezésénél figyelembe kell venni, amelyek hatással vannak a helyi lakosok életére. Például a "gender mainstreaming" and "gender budgeting" technikáinak használatával. Végezetül, a nők tapasztalatait - beleértve az élet- és munkakörülményeiket - is elemezni kell és számba kell venni.

6. A megfelelő források rendelkezésre állása elengedhetetlen eszköz a tervekhez és a programokhoz a nők és férfiak közötti egyenlőség megteremtésében

A helyi és regionális önkormányzatoknak esélyegyenlőségi terveket és programokat kell kidolgozniuk, amelyek végrehajtásához az emberi és a pénzügyi forrásokat is biztosítaniuk kell.

A Charta innen tölthető le angol nyelven

Megjegyzések:

(1) Gender Mainstreaming: 1997 júliusában az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsa ( the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)) a következőképpen határozta meg a gender mainstreaming jelentését: "Mainstreaming a nemi szempontok érvényesítésének folyamatát jelenti minden tervezett tevékenységben, beleértve a törvényhozást, a politika-alkotást és a programok tervezését is, valamennyi területen, minden szinten. Olyan stratégia-alkotást jelent, amelyben a nők és a férfiak tapasztalatai egyaránt részét képezik a politikák és programok tervezési, végrehajtási, nyomonkövetési, és értékelési folyamatait, valamennyi politikai, gazdasági és szociális területen, ezáltal a nők és a férfiak ugyanolyan mértékben jutnak előnyökhöz, és az egyenlőtlenség nem öröklődik tovább. A mainstreaming végső célja a nemek közötti egyenlőség elérése."

(2) Gender Budgeting: "A Gender budgeting a gender mainstreaming alkalmazása a költségvetési folyamatban. A költségvetés nemi szempontú értékelése, amely valamennyi folyamatban valamennyi szinten előtérbe helyezi a nemek közötti egyenlőség célját a költségvetési folyamatokban és a bevételek és kiadások átszervezésekor."